Středoškolská odborná činnost - soutěžní odpoledne na naší školeStředoškolská odborná činnost – soutěžní odpoledne na naší škole (středa 27. březen 2013)

Ve středu 27. března se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo středoškolské odborné činnosti, kterého se zúčastnilo celkem 7 studentů v několika oborech. Převahu měli maturanti, ale našel se i odvážlivec z třetího ročníku. Porotu tvořil pedagogický sbor ve složení Hana Kurillová, Petra Brožová, Jaroslav Verlík a Petr Popule.
Celá akce trvala asi hodinu a půl a během ní jsme si my diváci spolu se soutěžícími a porotou vyslechli velmi zajímavé prezentace prací studentů, kteří se nám snažili více přiblížit cíle a obsahy svých odborných prací.
Velice se mi líbila příprava studentů. Bylo na nich vidět, že svým pracím věnovali opravdu hodně svého času a že velice dobře věděli, o čem vlastně mluví. Obzvlášť hodně mě zaujaly práce na téma Historie vodních dýmek od Lucie Schneiderové, Pedofilie od Alberta Dioka nebo Petr Cingr od Kristýny Cingrové. Dále ve školním kole vystoupili tito studenti: Jan Šuleř s prací o historii Krásného Pole, Markéta Březinová s tématem divadlo Aréna, Kateřina Vlčková s prací o přístroji na snižování obezity a Filip Kořínek s historií zámku v Paskově.
Myslím, že tato akce byla pro soutěžící i pro diváky velmi přínosná a že se můžeme jen těšit na další akce, kde nám studenti představí své vlastní práce.
Studenti, kteří na základě rozhodnutí poroty postupují do okresního kola SOČ:

Markéta BŘEZINOVÁ, 4. A, obor teorie kultury, téma: Komorní scéna Aréna

Kristýna CINGROVÁ, 4. A, obor historie, téma: Petr Cingr, vůdce ostravského dělnictva

Albert DIOK, 3. A, obor pedagogika, psychologie, téma: Pedofilie

Kateřina VLČKOVÁ, 4. A, obor zdravotnictví, téma: Ověření účinnosti přístroje VacuShape na snižování tělesné hmotnosti

Nikol Glabazňová, studentka 4. A


Fotogalerie
Středoškolská odborná činnost - soutěžní odpoledne na naší škole
- fotogalerie