Volba cizích jazyků pro budoucí 1. ročník ve školním roce 2013/2014


 
1. cizí jazyk

anglický jazyk

2. cizí jazyk

francouzský jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk

Druhý cizí jazyk si volí studenti při přijímacím řízení.
 Den živých jazyků
(kmenová učebna třídy 2. A, jazyková učebna J3, učebna výtvarné výchovy – středa 4. duben 2012).