Jsme nestátním čtyřletým gymnáziem pro studenty a jejich rodiče, kteří hledají moderní systém vzdělávání a výchovy

snažíme se skloubit tradiční osvědčené principy českého školství s inovativními metodami a formami práce

ve škole vládne přátelská atmosféra, podporujeme rozvoj osobnosti studenta, respektujeme právo na jeho vlastní názor. Studentům vykáme

komunikujeme s rodiči - osobně, přes e-mail, facebook, telefonem. V komunikaci se přizpůsobujeme jejich časovým možnostem

od založení gymnázia vyučování začíná od 8:40 hodin. Ve třídách je nižší počet žáků než v tradiční státní škole

nejsme školou jenom pro děti z dobře finančně situovaných rodin, naší prioritou je poskytnout vzdělání všem, kdo ho mají v popředí svých hodnot. Nabízíme různé formy sociálních stipendií

studenti u nás studují s notebookem nebo tabletem PC. Notebook či tablet mohou mít vlastní nebo jim jeho koupi zajistí škola

výuka téměř ve všech předmětech je založena na využití notebooku, tabletu a moderních metod (e-learning, používáme vlastní výukové weby vyučujících, elektronické učebnice a od roku 2011 vlastní internetové učebnice v rámci operačního programu Moravskoslezského kraje "Vzdělání pro konkurenceschopnost", modulová a projektová výuka). Tímto způsobem ulehčujeme výuku nadaným dětem s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie a podobně)

v každé učebně našeho gymnázia se nachází datový projektor s počítačem, interaktivní tabulí a vysokorychlostním internetem. Práce s touto technikou je pro naše vyučující každodenní samozřejmostí. K využívání této moderní techniky je přizpůsoben i náš školský vzdělávací program "S notebookem do školy"

podporujeme praktické činnosti a dovednosti studentů v přírodovědných předmětech – biologii, fyzice a chemii. K tomuto účelu nám slouží výborně vybavená učebna a laboratoř přírodních věd

významnou roli přisuzuje škola výuce cizích jazyků, kde spolupracujeme s rodilými mluvčími, a práci s počítačem, včetně psaní na počítačové klávesnici všemi deseti

předměty dějepis a základy společenských věd částečně od 3. ročníku vyučujeme v angličtině

hudební a výtvarnou výchovu vyučujeme v angličtině od 1. ročníku

učíme se na cestách – v rámci studijních pobytů studenti navštívili země Beneluxu, Německo, Francii, Maďarsko, Anglii, Rakousko, Španělsko, Slovensko a Polsko. Testy z těchto studijních pobytů naleznete v sekci cestování a projekty

máme školní zahradu, na které studenti hrají hry, učí se, ale i odpočívají

školní bistro slouží rovněž jako studovna s elektronickou knihovnou

pečujeme o talentované žáky a nabízíme jim kurzy k získání znalostních certifikátů a přípravné kurzy ke studiu na univerzitách a vysokých školách

propojujeme teorii s praxí. Spolupracujeme externě ve výuce i mimo ni s odborníky z různých oborů

nabízíme spoustu volnočasových aktivit - např. kruh přátel divadla, basketbalový kroužek, přírodovědný a zdravotnický kroužek, dramatický kroužek, filmový klub a filmařský kroužek, školní kapela

klademe důraz na spolupráci s rodiči a jejich informovanost – absenci i klasifikaci studenta najdou rodiče na webových stránkách (iškola - přístup je zabezpečen heslem)

vzdělávací a výchovné problémy jsou operativně řešeny s výchovným poradcem - osobně i anonymně (prostřednictvím internetu)

věnujeme pozornost kulturnímu a sportovnímu vyžití studentů nad rámec výuky – oblíbené jsou společné návštěvy divadel a kin či sportovní akce, při nichž spolupracujeme s patronem školy - horolezcem Liborem Uhrem (pokořitel nejtěžší hory světa K2 a dalších osmitisícovek v Himalájích Gasherbrum I, Gasherbrum II)