Život ve střední Evropě kolem roku 1600


 
Gymnázium EDUCAnet Ostrava, přednáška "Ulrich Reutter a jeho svět okolo roku 1600. Alternativní metodologické postupy v konstrukci historického vidění" (pátek 9. listopad 2012)
 
V pátek 9. listopadu se pro nás uskutečnila přednáška na téma, které v sobě spojovalo středoevropskou historii a dějiny výtvarného umění. Dvouhodinový výklad vedla Mgr. et Mgr. Art. Barbara Balážová, Ph.D. z Ústavu dějin umění Slovenské akademie věd v Bratislavě.
Díky tomuto setkání jsme měli možnost seznámit se s životem náhodně vybraného studenta gymnázia Ulricha Reuttera, který žil na přelomu 16. a 17. století. O podrobnostech jeho cestování k uhersko-osmanským hranicím jsme se dozvěděli prostřednictvím tzv. "štambuchů", což byla alternativa dnešních památníků či deníků. Do těch si lidé psali nejen vlastní postřehy, citáty, malůvky,… ale nechávali třeba i majitele hostinců, ve kterých přenocovali, aby jim tam připsali jakási doporučení, kterými se později mohli prokázat u dalších hostinských. Protože tento mladý muž poměrně hodně cestoval, zprostředkovávají nám jeho zápisky kulturní zkušenost člověka žijícího v dané době ve střední Evropě.
Celá přednáška byla velmi zajímavá a chtěl bych tímto poděkovat paní Balážové za to, že k nám jela až z Bratislavy, aby nám povyprávěla o závěrech svého bádání.

Filip Raček,
student 4. A