Výsledky soutěží z češtiny


 
Výsledky soutěží  –  "Olympiáda v českém jazyce" a "Recitační odpoledne" (pondělí 10. prosinec 2012)

V listopadu se konala školní kola soutěží souvisejících s českým jazykem a literaturou a zúčastnili se jich vybraní studenti všech čtyř ročníků.
Školní kolo Olympiády v českém jazyce probíhalo podle organizačního řádu a zadání MŠMT. Z třídních kol zde postoupilo 18 studentů, kteří tradičně řešili mluvnické úkoly a posléze psali slohovou práci. Dva nejlepší studenti postupují do okresního kola.

Pořadí:   
1. Johana Kapošváryová, 4. A
2. Lucie Vitoslavská, 3. A
3. Jakub Rais, 2. A
4. Kristýna Cingrová, 4. A
5. - 6. Jakub Franc, 2. A a Kateřina Uhrová, 3. A

Příjemného recitačního odpoledne, jež bylo zároveň školním kolem v recitaci, se zúčastnilo 9 studentů, kteří postoupili z třídních kol. Studenti si připravili přednes prózy i poezie a překvapivě lépe uspěli recitátoři prozaických textů. Porota ve složení Hana Kurillová, Petra Brožová a Vítězslav Adam měla nejen určit pořadí, ale také vybrat studenty, kteří postoupí do mezigymnaziální soutěže Aréna plná krásných slov, kterou již tradičně v Komorní scéně Aréna pořádá Gymnázium Olgy Havlové. Do Arény byly nakonec vybrány studentky, které se umístily na prvních dvou místech.

Pořadí:  
1. Johana Kapošváryová, 4. A
2. Lucie Vitoslavská, 3. A
3. Simona Milotová, 3. A
4. Jakub Rais, 2. A
5. Marcel CHrubasík, 3. A

Hana Kurillová, vyučující českého jazyka a literatury