Studentská konference Vyhnání - vysídlení - odsun?Studentská dějepisná konference Vyhnání – vysídlení – odsun? (úterý 26. - středa 27. březen 2013)


Stalo se už každoroční tradicí, že se několik studentů našeho gymnázia účastní studentské dějepisné konference, která probíhá pod záštitou občanského sdružení PANT na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Letos byla konference nazvána Vyhnání – vysídlení – odsun?
Celá konference byla rozvržena do dvou dnů a začínala přednáškou pana Ondřeje Matějky, ve které se zabýval autor tím, jak dopadaly vesničky a města po odsunu. Dále následovaly workshopy, na kterých měli účastníci možnost zhlédnout dokumentární film s pamětníky nebo si poslechnout přednášku o vzniku Československa a o vztazích mezi českými a německými obyvateli v této době. Třetí workshop byl o něco interaktivnější a týkal se samotného divokého odsunu. První den zakončila moderovaná debata s Ondřejem Matějkou a Janem Urbanem, signatářem Charty 77. Druhý den začal setkáním, přednáškou a debatou s Liselotte Židovou, německou pamětnicí. Další na řadě byla velmi zajímavá prezentace fotografií vyobrazujících různá místa před odsunem a po něm. Celou konferenci zakončil Radoslav Daněk z Archivu města Ostravy s přednáškou o poválečném násilí v Ostravě. Celá konference byla velice zajímavá, dověděl jsem se spoustu nových, někdy šokujících informací, a tak jsem si ji jako každý rok opravdu užil.

Marcel Chrubasík, student 3. A

Fotogalerie
Studentská konference Vyhnání - vysídlení - odsun? - fotogalerie