Učební plán Informační technologie 18-20-M/01


 
 
Učební plán Informační technologie 18-20-M/01
 

 
 
Volitelné předměty 3. a 4. ročník:

Programování
Počítačová grafika
Databázové systémy
Mikroprocesorová technika
Vývojové nástroje

Nepovinný předmět 1. a 2. ročník:

Písemná a elektronická komunikace

*V rámci předmětu Praktická cvičení je od druhého ročníku zařazena souvislá dvoutýdenní praxe ve škole, v podnicích a firmách.