Úspěch našich studentů v krajském i okresním kole SOČÚspěch Kateřiny Vlčkové v krajském kole středoškolské odborné činnosti (úterý 14. květen 2013)

V minulém týdnu se konal na Mendelově gymnáziu v Opavě 35. ročník krajského kola středoškolské odborné činnosti. Naše gymnázium v něm reprezentovali Albert Diok se svou prací Pedofilie v soutěžním oboru pedagogika a psychologie a Kateřina Vlčková s prací Ověření účinnosti přístroje VacuShape na snižování tělesné hmotnosti v soutěžním oboru zdravotnictví. Velkého úspěchu ve svém oboru dosáhla Kateřina Vlčková, která v konkurenci soutěžících z dalších okresů našeho kraje získala velmi pěkné 2. místo. Soutěžní práce Kateřiny Vlčkové je pilotní prací studie, ve které bude Katka pokračovat při svém dalším studiu.

Oběma studentům děkujeme za reprezentaci školy a Kateřině Vlčkové zároveň přejeme hodně štěstí nejen při maturitních zkouškách, ale také v dalším studiu na vysoké škole.

Jaroslav Verlík, vyučující biologie a chemie; Hana Kurillová, vyučující českého jazyka a dějepisu

 Úspěch našich studentů v okresním kole středoškolské odborné činnosti (čtvrtek 11. duben 2013)

V pondělí 8. dubna se konalo na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu okresní kolo ve středoškolské odborné činnosti. Ze školního kola zde postoupili i čtyři naši studenti. Každý z nich soutěžil v jiném oboru SOČ. Pro nás je potěšitelné, že všichni obstáli a tři z těchto čtyř našich soutěžících postoupili do krajského kola. Největšího úspěchu dosáhl student Albert Diok z 3. A, který se svou prací Pedofilie nejen zvítězil v oboru pedagogika a psychologie (kde byla i největší konkurence), ale získal i ocenění za vůbec nejlepší práci v oblasti humanitních oborů. První místa a postup získaly i studentky 4. A Kateřina Vlčková s prací Ověření účinnosti přístroje VacuShape na snižování tělesné hmotnosti v oboru zdravotnictví a Markéta Březinová s tématem Komorní scéna Aréna v oboru teorie kultury. Čtvrtá zástupkyně naší školy v soutěži Kristýna Cingrová ze 4. A získala druhé místo v oboru historie s prací Petr Cingr, vůdce ostravského dělnictva.

Všem studentům k tomuto úspěchu gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole, které proběhne v polovině května.

Hana Kurillová, vyučující českého jazyka a dějepisu; Jaroslav Verlík, vyučující biologie a chemie