Pro deváťáky a jejich rodiče 

Navazujeme na úspěšný loňský školní rok
Velmi dobře zvládnutá angličtina (úroveň B2) a počítačová gramotnost je dnes pokládaná za úplnou samozřejmost ze strany významných českých univerzit nebo zaměstnavatelů. Je rovněž vstupenkou ke studiu na zahraniční univerzitu či pro práci v zahraničí.
Na našem gymnáziu se každoročně v měsíci září setkáváme s velkou rozdílností úrovně znalostí těchto oborů u studentů nastupujících do 1. ročníku. Kolegům, kteří vyučují tyto obory, trvá několik měsíců, než se jim podaří sjednotit úroveň studentů v těchto předmětech.
Na základě dlouholeté zkušenosti nabízíme bezplatně žákům 9. tříd, kteří mají zájem o studium na našem gymnáziu, od ledna do konce května intenzivní kurz angličtiny a intenzivní kurz psaní na počítačové klávesnici. Tento kurz je přístupný také žákům 9. tříd, kteří ještě nejsou rozhodnuti o své budoucí škole či o výběru střední školy přemýšlejí.
Dovolujeme si rovněž pozvat žáky 9. tříd a jejich rodiče na velmi zajímavou hodinu dějepisu z oblasti moderních dějin. Tato ukázková hodina dokládá, jak lze suchá fakta a historické události předávat studentům kreativní a nenásilnou formou prostřednictvím studentského výukového dokumentu, který v roce 2011 natočil student našeho gymnázia zajímající se o moderní dějiny a filmování.

Marek Šimoňák, ředitel školy (25. říjen 2012)

ANGLIČTINAPSANÍ NA POČITAČOVÉ KLÁVESNICI POZVÁNKA NA HODINU DĚJEPISU