Intenzivní kurz angličtiny pro žáky devátých tříd základních škol


Intenzivní kurz angličtiny má za cíl prohlubovat jazykové dovedenosti žáků devátých tříd v oblasti lexikální i gramatické.
Kromě klasických metod budou znalosti upevňovány i pomocí řady aktivit, jako jsou např. krátké jazykové hry. Důraz bude rovněž kladen na konverzaci (popis obrázků, hraní rolí atd.) a poslech s porozuměním.
Kurz je bezplatný a otevřený všem budoucím studentům středních škol, kteří si chtějí být jisti tím, že jsou na středoškolskou angličtinu dobře připraveni. Naše gymnázium účastníkům kurzu zajistí potřebné učební materiály. Délka jednoho semináře je stanovena na 60 minut.

- Hodinová dotace: 16 hodin (každé úterý od 29. ledna 2013 mimo jarní prázdniny v měsíci únoru)
- Začátek: v 15:00 hodin v jazykové učebně J2

Mgr. Petr Popule, garant kurzu

Informace: Marek Šimoňák (ředitel školy, mobil 774 073 316)
Přihlášky: zasílejte na e-mailovou adresu marek.simonak@educanet.cz do úterý 29. ledna 2013

Plánovaný obsah jednotlivých seminářů:

1. lekce (úterý 29. leden)
Gramatika: Anglický slovosled, časování slovesa "to be" a "to have" v přítomném čase, osobní a přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád.
Slovní zásoba: Opakování základních frází, rodina.

2. lekce (úterý 12. únor)
Gramatika: Přítomný čas prostý v kladné větě, otázce a záporu. Příslovce. Rozkazovací způsob, předložky času.
Slovní zásoba: Každodenní aktivity, koníčky.

3. lekce (úterý 19. únor)
Gramatika: Přítomný čas průběhový v kladné větě, otázce a záporu. Množné číslo podstatných jmen včetně výjimek.
Slovní zásoba: Oblečení, počasí.

4. lekce (úterý 26. únor)
Gramatika: Přídavná jména – stupňování. Členy. Vazba "there is/are". Předložky místa.
Slovní zásoba: Bydlení, vybavení domu.

5. lekce (úterý 5. březen)
Gramatika: Opakování dosavadně probrané gramatiky.
Slovní zásoba: Opakování slovní zásoby pomocí aktivit.

6. lekce (úterý 12. březen)
Gramatika: Vyjadřování budoucnosti v angličtině.
Slovní zásoba: Škola, povolání.

7. lekce (úterý 19. březen)
Gramatika: Vztažné věty.
Slovní zásoba: Sport, kultura.

8. lekce (úterý 26. březen)
Gramatika: Nepočitatelná podstatná jména. (Some, any, no).
Slovní zásoba: Potraviny, stravovací zařízení.

9. lekce (úterý 2. duben)
Gramatika: Opakování dosavadně probírané gramatiky.
Slovní zásoba: Opakování slovní zásoby pomocí aktivit.

10. lekce (úterý 9. duben)
Gramatika: Minulý čas prostý v kladné větě, otázce i záporu. Nepravidelná slovesa.
Slovní zásoba: Dovolená, nakupování.

11. lekce (úterý 16. duben)
Gramatika: Minulý čas průběhový v kladné větě, otázce i záporu.
Slovní zásoba: Zdraví a nemoci, lidské tělo.

12. lekce (úterý 23. duben)
Gramatika: Modální slovesa. Opisy modálních sloves.
Slovní zásoba: Cestování, dopravní prostředky.

13. lekce (úterý 30. duben)
Gramatika: Opakování dosavadně probírané gramatiky.
Slovní zásoba: Opakování slovní zásoby pomocí aktivit.

14. lekce (úterý 7. květen)
Gramatika: Trpný rod.
Slovní zásoba: Věda a technika.

15. lekce (úterý 14. květen)
Gramatika: Slovesa pojící se s infinitivem a gerundiem.
Slovní zásoba: Peníze, banky, instituce.

16. lekce (úterý 21. květen)
Gramatika: Opakování dosavadně probírané gramatiky.
Slovní zásoba: Opakování slovní zásoby pomocí aktivit.

Obsah seminářů se může operativně přizpůsobit potřebám účastníků kurzu.

Kmenová literatura:
- Raymond Murphy: English Grammar in Use.
- Stuart Redman: English Vocabulary in Use (Pre-intermediate, Intermediate).
- Učebnice ke Cambridgeské zkoušce PET.