Naše gymnázium nabízí studentům kurz angličtiny pro pokročilé, který je otevřen všem, kdo mají zájem se tomuto jazyku hlouběji věnovat.
Kromě zdokonalení jazykové kompetence každého z frekventantů směřuje kurz také k získání mezinárodně uznávaného certifikátu FCE, který mladým lidem otevírá cestu na zahraniční školy a také je zvýhodňuje, ucházejí-li se v cizině o zaměstnání. Tento kurz probíhá jednou týdně v délce jedné vyučovací hodiny. Ve výuce se používají moderní jazykové učebnice z nakladatelství Cambridge či Oxford a rovněž se pracuje s autentickými testy, které se objevily na zmíněných mezinárodních zkouškách v minulých letech.
V letošním školním roce se kurz "Angličtina napříč ročníky" koná každou středu od 7.50 hodin v jazykové učebně J2.

Vítězslav Adam, vyučující anglického a německého jazyka
 
 
Vše o výuce cizích jazyků na našem gymnáziu si můžete přečíst zde.