Mgr. et Bc. Marek Šimoňák

Ředitel školy, učitel všeobecných předmětů - dějepis, základy společenských věd, tělesná výchova

Mgr. Petra Brožová

Výchovný poradce, učitelka všeobecných předmětů - matematika, fyzika

Mgr. Vítězslav Adam

Učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk a německý jazyk


Mgr. Michal Hofman

Učitel všeobecných předmětů - tělesná výchova, sportovní instruktor při outdoorových aktivitách školy

Angel Horrillo

Učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk, španělský jazyk, humanitní studia

Mgr. Hana Kurillová

Učitelka všeobecných předmětů - český jazyk a literatura, dějepis


Mgr. Petr Popule

Učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk, dějepis, základy společenských věd

Mgr. Aleš Nitra

Učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk, německý jazyk, dějepis

Ing. Mgr. Gabriela Bačová

Zástupce ředitele, učitelka odborných předmětů - informatika, ekonomie


Jörg Richter

Učitel všeobecných předmětů - německý jazyk, dějepis

Mgr. Daniel Svoboda

Učitel všeobecných předmětů - tělesná výchova, zeměpis

Mgr. Jaroslav Verlík

Učitel všeobecných předmětů - biologie, chemie


Mgr. Jan Záviský

Učitel všeobecných a odborných předmětů - fyzika, informatika

Mgr. Klára Kubalová

Učitelka všeobecných a odborných předmětů - matematika, fyzika, informační technologie