Slavnostní vernisáž výstavy BERLÍNSKÁ ZEĎ se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2013 ve vestibulu naší školy

Rozsáhlou výstavu, která bude putovat po celé republice, připravili ve spolupráci s Občanským sdružením PANT vyučující našeho ostravského gymnázia EDUCAnet.
Putovní výstava pro školy v České republice se snaží přiblížit jednu z absurdit nejnovějších dějin – Berlínskou zeď. Vyučující dějepisu a společenských věd se pokusili historii rozděleného Berlína zasadit do kontextu dějin druhé poloviny 20. století, protože tyto události těsně souvisely s poválečným rozdělením světa a především se studenou válkou. Berlínská zeď se stala jakousi konkretizovanou železnou oponou studené války, nataženou napříč evropským velkoměstem. Autoři výstavy zpracovali základní historické údaje týkající se existence zdi, ke každému období vybrali řadu dobových fotografií, protože ty často autenticky vypovídají o konkrétní situaci, emocích i paradoxech doby. Atmosféru rozděleného města a potažmo světa i manipulaci veřejným míněním v totalitních zemích dokumentují dobové karikatury či úryvky z československého tisku.
Putovní výstava o Berlínské zdi zprostředkovává tuto kapitolu moderních dějin mladým lidem v celé České republice.
Záštitu nad vernisáží převzal senátor Parlamentu České republiky ing. Leopold Sulovský.

Marek Šimoňák, ředitel školy