Přednáška viceguvernéra ČNB profesora Vladimíra TomšíkaPřednáška viceguvernéra ČNB profesora Vladimíra Tomšíka (pátek 19. duben 2013)

Dne 19. dubna 2013 se nám studentům gymnázia EDUCAnet v Ostravě naskytla možnost zpestření páteční výuky přednáškou. Každý student určitě podobné akce vítá s potěšením. Nejde ani tak o to, že bychom se chvíli neučili, ale člověk se opravdu i leccos nového dozví. Nejinak tomu bylo i u této přednášky. Akce typu besedy, exkurze, přednášky nebo výlety nejsou na naší škole nic neobvyklého, takovými příležitostmi se celý školní rok hemží. Ovšem tentokráte to bylo přece jen něco extra. Když si totiž "vygooglujete" jméno přednášejícího, zaskočí vás opravdu dlouhá sbírka titulů pana viceguvernéra ČNB, vyučujícího na Karlově univerzitě, Masarykově univerzitě a VŠE, ekonoma a pedagoga, prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimíra Tomšíka Ph.D., Ph.D.
O to více ohromí, že pan Tomšík toto všechno "stihl" za necelých 40 let svého života. Osobně si myslím, že to všechno na nás zapůsobilo právě jako motivace k dalšímu studiu a že jsme viděli, co vše je člověk schopen zvládnout, když se vydá s odhodláním "na cestu".
Přednáška se zabývala "Makroekonomickým vývojem a aktuálním vývojem ve finančním sektoru" a dále "Předběžným zhodnocením dopadu Bankovní unie". Já zde do detailů přednášky zacházet nebudu (ani si na to netroufám), ostatně i sám pan Tomšík se nám během zhruba dvou hodin snažil vše přiblížit zatím alespoň z rychlého pohledu. Protože i podle jeho slov bychom na přednášce mohli sedět a probírat tato témata celý den. A tak alespoň shrnu hlavní body přednášky o Makroekonomickém vývoji finančního sektoru:
- zahraniční vývoj a jeho dopady
- vývoj domácí ekonomiky
- obchodní bilance ČR
- prognóza ČNB

My jako studenti jsme zde dostali i velmi cenný prostor na dotazy a také nabídku možnosti kontaktovat při dalších dotazech pana Tomšíka elektronickou poštou.
Myslím, že kromě pana Tomšíka, který po přednášce "obdržel" zasloužený potlesk, si potlesk zaslouží i vedení naší školy a všichni, kteří se podíleli na tom, že jsme mohli být obohaceni o vědomosti a zkušenosti takové osobnosti.

Jan Prais, student 3. A

 Fotogalerie
Přednáška s viceguvernérem ČNB prof. Vladimírem Tomšíkem o finančním sektoru
a Bankovní unii
- fotogalerie