Umístění absolventů


Umístění absolventů našeho gymnázia na univerzity a vyskoké školy ve školním roce 2011/2012

Umístění absolventů našeho gymnázia do přírodovědných, technických, ekonomických a humanitních oborů ve školním roce 2011/2012Lucka - Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta podnikohospodářská, obor podniková ekonomika a management

Hanka - České vysoké učení technické Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Petr - Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, obor obecná fyzika

Veronika - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, obor farmacie

Karolína - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, obor veterinární hygiena a ekologie zvířat a welfare

Tonka - Vysoké učení technické Brno, Fakulta chemická, obor chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Karel - Vysoké učení technické Brno, Fakulta informačních technologií, obor informační technologie

Hanka - Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství

Denisa - Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, obor zdravotní laborant

Katka - Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, obor porodní asistence

Honza - Ostravská univerzita Ostrava, fakulta filologie, obor polský jazyk a literatura

Danka - Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika

Michal - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, obor ekonomika a management - ekonomika podniku

Seba - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Fakulta stavební, obor stavební inženýrství

Vojta - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, obor hospodářská politika a správa - ekonomická žurnalistika

Vašek - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, obor geologické inženýrství - geovědní a montánní turismus

Honza - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, obor geologické inženýrství - geovědní a montánní turismus

Martin - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, obor geologické inženýrství - geovědní a montánní turismus

Ondra - Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor obecná historie

Lenka - Jihočeská univerzita České Budějovice, Pedagogická fakulta, obor psychologie-arteterapie

Míša - VŠ Karla Engliše Ostrava - Bezpečnostně právní studia, obor bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Míša - Jazyková škola Glossa Praha - pomaturitní studium angličtiny, španělštiny a ruštiny 
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům třídy 4. A (2008-2012).
 


Umístění absolventů našeho gymnázia na univerzity a vyskoké školy ve školním roce 2010/2011

 

 

 

Umístění absolventů našeho gymnázia do přírodovědných, technických, ekonomických a humanitních oborů ve školním roce 2010/2011

 

 

Michal - Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, obor anglistika-amerikanistika

Lucie - Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta

Tomáš - Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta chemické technologie, obor syntéza a výroba léčiv

Matěj - Vysoké učení technické Brno, Fakulta chemická, obor spotřební chemie, specializace chemie pro medicínské bionanotechnologie

Václav - Vysoké učení technické Brno, Podnikatelská fakulta, obor ekonomika a procesní management

Tomáš - Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství

Václav - Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor japonská a anglická filologie

Veronika - Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor aplikovaná chemie

Tomáš - Univerzita Palackého Olomouc, Právnická fakulta

Michaela - Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství

Lucie - Ostravská univerzita Ostrava, Přírodovědecká fakulta, obor systematická biologie a ekologie

Petra - Ostravská univerzita Ostrava, Přírodovědecká fakulta, obor biologie-chemie

Martina - Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, obor filozofie

Lucie - Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, obor český jazyk – dějepis

Jana - Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, bakalářský program Specializace ve zdravotnictví, obor zdravotní laborant

Martin - VŠB Ostrava – Technická univerzita, fakulta systémového inženýrství, obor informační a komunikační technologie

Jakub - VŠB Ostrava – Technická univerzita, fakulta systémového inženýrství, obor informační a komunikační technologie

Veronika - VŠB Ostrava – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, obor ekonomika a management

David - Vysoká škola podnikání Ostrava, obor ekonomika a management

Tomáš - Vyšší odborná škola publicistiky v Praze, obor audiovizuální a digitální média (neuspěl na Katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, příští rok to zkusí znovu)

Jan - Jazyková škola Hello language school, Ostrava, pomaturitní studium (neuspěl na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, příští rok to zkusí znovu)

Jan - Jazyková škola Cloverleaf, Ostrava, pomaturitní studium (neuspěl na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, příští rok to zkusí znovu)

Jan - Jazyková škole Miramare, Ostrava, pomaturitní studium (nepodával si přihlášku na univerzitu či vysokou školu)

Marek - zaměstnání (nepodával si přihlášku na univerzitu či vysokou školu, podniká v oblasti digitálních technologií)


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům třídy 4. A (2007-2011).