11. Závěrečná ustanovení


 
Závěrečná ustanovení

Ustanovení školního řádu jsou účinná také na všech akcích organizovaných školou.
Tento školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 30. srpna 2011 a dne 31. srpna 2011 Školskou radou.

Účinnost školního řádu: od 1. září 2011.

Marek Šimoňák
ředitel školy