Putovní výstava – "Genocida Romů v době 2. světové války" (úterý 5. březen 2013)

Na přelomu února a března bylo možno ve vestibulu naší školy po 10 dní zhlédnout výstavu s názvem "Genocida Romů v době 2. světové války". Výstavu našemu gymnáziu propůjčilo Muzeum romské kultury v Brně s cílem přiblížit nám dějiny romské národnosti, a to se zaměřením především na období 1. a 2. republiky a období Protektorátu Čechy a Morava. Panely zahrnovaly rozsáhlé informace nejen o sběrných táborech na území Čech a Moravy, o konečném řešení romské otázky, ale také o způsobu života Romů, který byl časem stále více omezován radikalizovaným postojem společnosti. Pravděpodobně hlavní část výstavy představovaly panely popisující skutečnosti odehrávající se v koncentračních táborech, a to konkrétně v táboře Osvětim, kam byla většina Romů poslána. Dobové fotografie a citované texty, které nás provázely po celé výstavě, dodávaly expozici autentický a reálný náhled na celé dění, z čehož nás některé až mrazilo. Abychom si z výstavy odnesli co nejvíce znalostí, obdrželi jsme pracovní listy s jednoduchými otázkami, na které jsme si vypracovávali odpovědi během prohlížení panelů.
Možnosti zhlédnout tuto expozici si velice cením, jelikož mne výstava obohatila o nové vědomosti, protože nám všem připomněla tehdejší způsob řešení otázky národnostních menšin a poukázala na fakt, že nesmíme dopustit, aby se tyto hrůzné činy znovu opakovaly.

Uyen Ha Cam, studentka 2. A

Fotogalerie
Putovní výstava "Genocida Romů v době 2. světové války"
- fotogalerie