Školní projekt EDUCApedie pamětních desek


 

EDUCApedie pamětních desek

Na začátku jara 2013 začali vyučující společenskovědních předmětů na Gymnáziu EDUCAnet v Ostravě přemýšlet o vzniku zajímavého a zároveň zábavného školního projektu, ve kterém by studenti využili své mobilní telefony a tablety. Projekt by měl mít široký záběr napříč několika obory a vyučovacími předměty.
Vyučující měli zpočátku představu, že by měl tento projekt návaznost na celosvětově úspěšnou encyklopedii Wikipedie. Uvažovali tedy, že by společně se studenty vytvořili jakousi středoškolskou encyklopedii hesel do dějepisu nebo společenskovědních předmětů. Tento nápad ale zavrhli, protože studenti s encyklopedií Wikipedie pracují denně, pro své studijní potřeby hesla analyzují, zjednodušují, případně mohou heslo na Wikipedii doplnit či vytvořit nové. A je zřejmé, že Wikipedie už je dnes na velmi dobré úrovni kvalitativně i kvantitativně, tudíž by tvořili něco, co už většinou existuje a je využíváno.
Spontánně se objevil nápad na fotografování a lokalizaci pamětních desek a vytvoření jednoduchého hesla s odkazem na Wikipedii. Pamětní desky najdeme na nejrůznějších místech kolem nás – v obcích, ve městech, na vrcholech hor, zkrátka téměř všude, a nápisy na deskách se týkají událostí či osobností ze všech oborů lidské činnosti.
Studenti našeho gymnázia velmi často cestují se školou či individuálně, vždy mají u sebe mobilní telefon nebo tablet. V poslední době se u studentů začaly ve větší míře objevovat chytré telefony, které jsou pro zpracování hesla ideální (vytvoření fotografie, lokalizace místa s mapou, datem a časem, nadmořsku výškou aj.). Příprava projektu byla dokončena v červenci 2013 a od září 2013 se projekt bude realizovat.
Z důvodů motivace studentů bude autor hesla odměněn známkou do předmětu základy společenských věd, pokud bude vytvořené heslo splňovat předepsané požadavky. Za nejatraktivnější zaslané heslo s pamětní deskou např. z nejvzdálenějšího místa od Ostravy, z nejvyššího či velmi zajímavého místa obdrží student od školy knižní poukázku do Domu knihy Librex v Ostravě v hodnotě 500,- Kč. Projekt bude publikován na webových stránkách Gymnázia EDUCAnet Ostrava a společenskovědním webu našeho gymnázia.

Marek Šimoňák, ředitel školy
(červenec 2013)

Realizace školního projektu EDUCApedie pamětních desek probíhá
na společenskovědním webu našeho gymnázia - VSTUP DO PROJEKTU