Edukační dny v době ústních maturit 4. ročníku pro 1. – 3. ročník od pondělí 26. května do čtvrtku 29. května 2014

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO VŠECHNY STUDENTY 1. – 3. ROČNÍKU, VEDENÍ ŠKOLY A KMENOVÉ VYUČUJÍCÍ PROBĚHNE VE STŘEDU 14. KVĚTNA V UČEBNĚ VÝTVARNÉ VÝCHOVY OD 9:30 HODIN MÍSTO 2. VYUČOVACÍ HODINY.

Organizace edukačních dní


- PONDĚLÍ 26. KVĚTEN

Program:
Výukové dopoledne na téma kriminalita informačních technologií
- internetová kriminalita (sociální sítě – Facebook, komunikační prostředí – chat, IRC, ICQ, skype, chatová fóra, zásady bezpečného provozu na internetu, kriminalita páchaná prostřednictvím internetu).

Přednášející:
Ing. kpt. Rostislav Chobola.

Místo:
Učebna výtvarné výchovy.

Čas:
8:40 až 13:15 hodin.
Po přednášce bude následovat beseda a film.

Nabídka filmů:
- Good bye Lenin!
- Grbavica
- Občanský průkaz
- Náš vůdce
- Zlo mezi námi
- Zkažená mládež
Obsahy k jednotlivým filmům jsou k dispozici na Společenskovědním webu v sekci Předměty/digitální knihovna/filmy.
Film, který se bude promítat, bude zvolen na základě hlasování, které proběhne před zahájením přednášky.

Organizace a zodpovědnost:
Marek Šimoňák.

Pedagogický dozor:
Jana Slivková, Bohuslava Bartošová, Jörg Richter.

- ÚTERÝ 27. KVĚTEN

Program:
Lezení na stěně, cyklistika, přednáška
- návštěva lezecké věže ve Vítkovicích - dopolední program
- horoškola Staré Hamry, Beskydy – odpolední a večerní program

Organizace dopoledního programu:
Sraz studentů:

10:45 hodin.

Místo:
Sad J. Jabůrkové 967, Ostrava – Vítkovice (mapa).

Cena:
35,- Kč/student (pronájem lan, sedacích úvazků, jistících prostředků, přileb a instruktorů je zahrnut v ceně pronájmu věže /stěny/). Platí se na místě.

S sebou:
Sportovní obuv a oblečení (v případě nepříznivého počasí návštěva kryté lezecké stěny - boulderovky).

Rozchod:
13:45 hodin.

Pedagogický dozor:
Daniel Svoboda + instruktoři z lezeckého centra.

Odpolední a večerní program:
Sraz studentů:
16:30 hodin u školy.
Bude následovat odjezd autobusem do obce Staré Hamry v Beskydech, kde proběhne odpolední a večerní program.
Studenti, kteří mají zájem, mohou absolvovat přesun po cyklostezce do Starých Hamer na kolech. Trasa je dlouhá cca 50 km a vede nenáročným terénem v hezké přírodě.

Ubytování:
Školní penzion (webové stánky).

Večeře:
Z vlastních zásob.

Program:
Ubytování, seznámení se s okolím (vycházka), večerní přednáška o televizním vysílači na Lysé hoře, o přehradě Šance a obci Staré Hamry (místostarosta obce Staré Hamry).

Pedagogický dozor:
Bohuslava Bartošová, Michal Hofman, Marek Šimoňák.

Poznámka:
Studenti, kteří jsou ze vzdálenějších míst, mají možnost uložení svých věcí do odjezdu na Staré Hamry během rána či dopoledne ve škole.

- STŘEDA 28. KVĚTEN

Program:
Turistika, táborák, bivak


Organizace dne:
Celodenní turistická vycházka z penzionu do horské osady Bílý Kříž, která se nachází na česko-slovenské hranici. Trasa je dlouhá cca 15 km a vede hezkým, horským a nenáročným terénem po turistických značkách.
Po večeři bude následovat příprava táborového ohně a poté táborák.

Bivak pro dobrovolníky:
Zájemci z řad studentů se mohou zúčastnit bivaku, který proběhne na vrcholu hory Smrk.
Bivakem nebo bivakováním můžeme nazvat nouzové přespání pod širým nebem třeba v bivakovacím pytli nebo vybudováním improvizovaných přístřešků v horách či v přírodě (nejvyšší bivak uskutečnila v roce 1983 legenda českého horolezectví, Josef Rakoncaj, který spolu se svým spolulezcem Agostinem da Polenzou bivakoval pod vrcholem K2, druhé nejvyšší hory světa, ve výšce 8561 m n. m).

Stravování:
Snídaně z vlastních zásob. Během vycházky z vlastních zásob a dále bude možnost zakoupení potravin v obchodě či na horských chatách. Společná večeře je zajištěna v restauraci na Starých Hamrech.

Pedagogický dozor:
Bohuslava Bartošová, Michal Hofman (turistická vycházka, táborový oheň), Daniel Svoboda, Marek Šimoňák (bivak).

- ČTVRTEK 29. KVĚTEN

Program:
Balení, úklid a odjezd domů


Organizace dne:
Návrat z bivaku, společná snídaně v restauraci na Starých Hamrech, balení, úklid.

Odjezd domů:
V 11:00 hodin bude následovat odjezd ke škole autobusem a na kolech a poté rozchod do svých domovů. Předpokládaný příjezd ke škole autobusem cca v 11:45 hodin. Na kolech cca ve 13:00 hodin.

Pedagogický dozor:
Bohuslava Bartošová, Michal Hofman, Jörg Richter, Marek Šimoňák (cyklisti).

- DŮLEŽITÉ

Vybavení na dny úterý až čtvrtek:
Pevná obuv, sportovní oblečení, batoh, pláštěnka, spací pytel
s karimatkou pro zájemce o bivak, jídlo a pití (možnost nákupu sladkostí, slaností, nápojů nebo např. špekáčků k táboráku v obchodě na Starých Hamrech. Obchod se nachází přímo u penzionu), opalovací krém, náplasti, obvaz, hygienické potřeby, ručník.

STUDENTI, ZAJISTĚTE SI BĚHEM NÁSLEDUJÍCÍCH DNÍ TURISTICKÉ VYBAVENÍ NA POBYT V BESKYDECH!

Náklady na tyto dny činí přibližně:
650,- Kč
(doprava, 2x nocleh, 1x večeře, 1x snídaně).
Peníze na tuto akci vyberou pokladníci tříd v součinnosti s třídními vyučujícími. Jmenný seznam účastníků s vybranými penězi předají pokladníci tříd s třídními vyučujícími tajemnici školy nejpozději ve čtvrtek 22. května do 12:30 hodin na sekretariátě školy.

V případě velmi nepříznivého počasí je připraven v době edukačních dní náhradní, alternativní program.

Pro studenty, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohou zúčastnit edukačních dní v Beskydech, je připraveno od úterý do čtvrtku zaměstnání ve škole v čase od 8:40 do 14:55 hodin. Organizovat tyto studenty bude zástupkyně ředitele Gabriela Bačová. Studenti se shromáždí každé ráno ve třídě 4. A před 1. vyučovací hodinou.

Školní řád:
Od zahájení edukačních dní až do jejich ukončení se na všechny studenty vztahují ustanovení školního řádu. Pro zdárný a bezproblémový průběh edukačních dní ve škole i mino školu je nutné, aby tato pravidla byla dodržována po celou dobu od pondělí 26. května do čtvrtku 29. května.

Bezpečnost:
Před každou aktivitou a činností, která to vyžaduje, budou studenti poučeni a seznámeni s chováním a dodržováním pravidel bezpečnosti.

Marek Šimoňák, ředitel školy (neděle 11. květen 2014)

Novinky


28. 06. 2014 | Novinky
Předávání vysvědčení v Monacu na Azurovém pobřeží


17. 06. 2014 | Novinky
Studenti mapují pamětní desky


15. 06. 2014 | Po škole
Informace pro studenty nastupujícího 1. ročníku


30. 05. 2014 | Po škole
Štěpánova divadelní anabáze


29. 05. 2014 | Po škole
Ústní maturita 4. A


23. 05. 2014 | Po škole
Přírodní vědy v jogurtu - video


19. 05. 2014 | Po škole
Motivation Video for Foreign Languages


17. 05. 2014 | Po škole
Přízraky – novodobá strašidla v Aréně


13. 05. 2014 | Novinky
Putovní výstava "Příběh Jana Zajíce"


11. 05. 2014 | Po škole
Edukační dny 2014


Novinky »