Přijímací řízení


 

Přijímací řízení se koná v úterý 22. dubna 2014 v 09:00 hodin.
Místem konání je učebna přírodních věd (pavilón D, 3. nadzemní podlaží).


Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek. Ke studiu budou zájemci přijati na základě studijních výsledků na konci 8. ročníku a v pololetí 9. třídy základní školy.
Akceptován bude studijní průměr kolem 1,5.
V rámci přijímacího řízení vyplní uchazeči o přijetí informativní dotazník v elektronické podobě v anglicko-české verzi. Studenti přihlášeni k přijímacímu řízení si s sebou vezmou notebook či tablet (nemají-li tuto možnost, bude jim zapůjčen školní notebook).
V případě, že termín přijímacího řízení bude kolidovat s termíny na jiných školách, nabízíme uchazečům o studium možnost zúčastnit se přijímacího řízení v náhradním termínu dne 22. dubna 2014 ve 13:00 hodin.
Pokud se student dostaví se zákonným zástupcem, bude mu vydáno po ukončení přijímacího řízení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. V případě nepřítomnosti zákonného zástupce uchazeče o studium bude rozhodnutí o přijetí ke studiu připraveno k vyzvednutí v kanceláři školy.
 
Poučení:
Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu má účastník řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to v termínu od 24. března 2014 do 22. dubna 2014.
Účastník řízení je rovněž oprávněn dle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podle § 60a odst. 6 školského zákona odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Ostrava-Hrabůvka, dne 25. září 2014
Marek Šimoňák, ředitel školy
 
Ve školním roce 2014/2015 přijmeme do studijního oboru gymnázium denní 79-41-K/41 (čtyřletý studijní cyklus pro absolventy 9. tříd) maximálně 28 uchazečů (1 třída)

dělené hodiny:
cizí jazyky
informatika a výpočetní technika
estetická výchova
tělesná výchova

Ve školním roce 2014/2015 přijmeme do studijního oboru informační technologie 18-20-M/01 (denní studium – čtyřletý studijní cyklus pro absolventy 9. tříd) maximálně 28 uchazečů (1 třída)

dělené hodiny:
cizí jazyky
informatika a výpočetní technika
tělesná výchova

Ve školním roce 2014/2015 přijmeme do studijního oboru gymnázium dálkové 79-41-K/41 (čtyřletý studijní cyklus pro absolventy 9. tříd) maximálně 26 uchazečů (1 třída)
 
Školní vzdělávací program našeho gymnázia "S chytrým telefonem, tabletem PC nebo notebookem do školy" je k dispozici všem zájemcům v ředitelně školy.

Přihláška ke studiu ke stažení zde.