Motivation Video for Foreign Languages


 

Motivation Video for Foreign Languages (May 2014)

English is believed to have replaced Latin as the lignua franca of the civilized world. Some people think that if you speak English, you don't have to know any other language. The following video made by the teachers of foreign languages and a talented student with an interest in cinematography will prove such people wrong. It shows a funny situation experienced by an American tourist served by a native German in a gift shop in the Alps. As you will witness, the resemblence between languages may sometimes have fatal consequences...

Authors of the video

 
Motivační video pro cizí jazyky (květen 2014)

Říká se, že angličtina nahradila latinu a stala se novou lingvou francou celého civilizovaného světa. Kdo umí anglicky, dorozumí se všude a nemusí se již učit dalším cizím jazykům. Z tohoto omylu diváka vyvede video vzniklé na našem gymnáziu pod taktovkou učitelů cizích jazyků a nadaného studenta se zájmem o kinomatografii Petra Sedláčka, který co by americký turista zažije nedorozumění v Alpském obchodě se suvenýry, v němž prodává rodilý němec Jörg Richter. Závěrem je nutno dodat, že podobnost mezi slovy různých jazyků může mít někdy fatální následky...

Autoři videa