Our journey to EDUCAnet Ostrava


 
Our journey to EDUCAnet Ostrava

These five weeks were one of the most important achievements in our lives. Working with intelligent and talented students was a real pleasure and priceless experience for us. Firstly, we were afraid how they will adjust to our company. But fortunately, they were opened to help us as much as we helped them. Their good behavior was a relief and a huge step forward for us. They were willing to participate in discussions and increase their level of English. At this age, they are working on developing their skills and personality, so they should be proud of themselves. We have got an unreserved assistance from the school staff and we can’t explain how grateful we are. Their help and kindness made our working even more enjoyable. Assisting Viťa and Aleš was a pleasure and we consider it an important step in the process of building our own careers. A  pleasant atmosphere made us feel like home. All in all, we don’t have enough words to describe how satisfied we are.
 
Jovana and Sandra Savič, students of The University of Belgrade
 
 
Naše návštěva EDUCAnetu Ostrava

Těchto pět týdnů patřilo mezi největší úspěchy v našich životech. Spolupráce s chytrými a talentovanými mladými lidmi pro nás byla skvělou zkušeností na celý život. Ze začátku jsme se bály, že si na naši přítomnost místní studenti nezvyknou, ale strach nás rychle přešel ve chvíli, kdy jsme zjistily, že jsou všichni ochotní pomoct tak, jako jsme pomáhaly my jim. Všichni studenti byli ochotní se zapojit do diskuze a zlepšovat svou angličtinu. V tomto věku se rozvíjí jejich osobnost a je důležité, aby měli zdravé sebevědomí. Od vyučujících se nám dostalo neuvěřitelné podpory, za kterou jsme neskutečně vděčné. Spolupracovat s Víťou a Alešem byl zážitek sám o sobě a také důležitý krok v naši budoucí kariéře. Díky jejich laskavosti spojené s příjemnou atmosférou školy jsme se cítily jako doma.
Zkrátka a dobře nemáme dostatek slov, abychom popsaly, jak nádherná byla naše výprava do České republiky.

Jovana a Sandra Savić, studentky Bělehradské univerzity
 

Jovana a Sandra při výuce srbochorvatštiny a angličtiny ve třídě 3. A.

 
 
Serbian University Students at our School
 
On March 10, 2014 our grammar school accepted two Serbian university students for a 5-week-long internship organized by the Speak project. Jovana and Sandra study organization sciences at the University of Beograde. English is an integral part of their study and both of them have mastered it perfectly. That is also why they will assist with teaching that subject. Morover, they will also participate in civics and history lessons, introducing the history and culture of their nation to our students. The girls are fond of reading books and watching sports, especially tennis and football. The cooperation will mainly contribute to the individualization of the teaching process because students will be divided into smaller groups that will be led by the Serbian students.

Vítězslav Adam, teacher of English language
 
 
Pětitýdenní stáž srbských studentek na naší škole

Dne 10. března 2014 na našem gymnáziu zahájily svou pětitýdenní pedagogickou stáž v rámci projektu Speak dvě vysokoškolské studentky ze Srbska. Jovana a Sandra studují management na Bělehradské univerzitě. Angličtina je nedílnou součástí jejich studia a obě ji zvládají na vysoké úrovni, proto se rozhodly účastnit se zejména výuky tohoto jazyka. Mimo to se však zapojí i do hodin základů společenských věd a dějepisu, kde studenty seznámí s kulturou a dějinami své země. Hlavním přínosem této spolupráce bude zajištění individualizace výuky, která bude probíhat v menších skupinkách, jejichž činnost budou stážistky řídit. Obě děvčata jsou vášnivými čtenářkami a ráda sledují tenisová a fotbalová utkání.

Vítězslav Adam, vyučující anglického jazyka