Příběhy bezpráví 2013


 

Příběhy bezpráví 2013

V polovině listopadu začal na naší škole probíhat projekt Příběhy bezpráví, který se koná pod patronací nadace Člověk v tísni. Všechny třídy zhlédly dokumentární film Postavení mimo hru, který jim přiblížil osud československé hokejové reprezentace, mistrů světa z roku 1949, která byla na základě vykonstruovaného procesu skoro celá doslova rozprášena, a hokejisté dostali nepodmíněné tresty až do výše 15 let. Průvodcem po osudech hokejistů v tomto dokumentu od jejich uvěznění přes odsouzení, nasazení v uranových dolech až po jejich životní cesty v dalších letech byl v dosud žijící hokejista Augustin Bubník.
V rámci projektu zpracovávala třída 2. A prezentace na témata perzekuce politiků, umělců, vojáků i obyčejných lidí v 50. letech. Ve všech třídách se konaly v rámci češtiny, dějepisu či seminářů diskuze na tato témata. Tato část projektu byla přípravou na setkání s pamětníky.

Hana Kurillová, vyučující českého jazyka a dějepisu

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se na našem gymnáziu konala beseda s pamětníky, kteří komunistické bezpráví zažili na vlastní kůži. Našimi váženými hosty byli pan Leo Žídek a paní Eva Langrová. Nejprve jsme naslouchali nespravedlivému osudu pana Žídka, který je předsedou ostravské pobočky KPV (Konfederace politických vězňů) a místopředsedou celorepublikové KPV. Jako mladý byl výborný student gymnázia v Novém Jíčíně. Bohužel se mu možnost dále studovat nenaskytla z důvodu jeho protikomunistických názorů, a proto chtěl odjet studovat vysokou školu do Německa. S tím měla ale tehdejší StB problém a pan Žídek byl vězněn celých 8 let za to, že se s několika přáteli domlouval na tom, jak opustí republiku. Dále jsme si vyslechli životní příběh paní Evy Langrové, která je členkou KPV a členkou sdružení Dcery (www.dcery.cz) – tato organizace sdružuje dcery politických vězňů. Paní Eva Langrová to ve svém životě také neměla lehké. Hned poté, co uvěznili jejího otce za to, že byl členem komunisty zakázané politické strany, zemřela její matka. Byla vychovávána svými prarodiči. Bohužel její dědeček také po chvíli zemřel. Byla zavržena společností, lidé ji nebrali mezi sebe z důvodu věznění jejího otce. Paní Langrová nám ukázala i dobové dokumenty – rozsudky svého otce či jeho dopisy z vězení. Oba hosté pak odpovídali na otázky studentů.
Myslím, že tato beseda byla pro studenty všech ročníků velice zajímavá a přiblížila nám tehdejší komunistickou dobu.

Vanessa Vůjtková, studentka 2. A