Olga Havlová ve vzpomínkách a fotografiíchOlga Havlová ve vzpomínkách a fotografiích (pondělí 9. prosinec 2013)

Ve dnech 25. listopadu – 6. prosince 2013 byla v prostorách naší školy instalována výstava Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka. Tato putovní výstava vznikla za spolupráce Občanského sdružení PANT a Gymnázia Olgy Havlové jako pocta Olze Havlové při příležitosti jejích nedožitých 80. narozenin. Na jednotlivých panelech si studenti mohli pročíst nejen životopisné údaje, ale především množství vzpomínek a postřehů, které Olze Havlové věnovali její přátelé a známí. A k vidění bylo hlavně množství fotografií, které dokumentovaly její životní cesty. Studenti všech ročníků si výstavu nejen prohlédli, ale postupně v rámci hodin dějepisu, základů společenských věd a společenskovědních seminářů zpracovávali úkoly, které pro ně byly připraveny na pracovních listech. Výstava opět přispěla k naší snaze učit moderní dějiny poutavě, na základě poznání skutečných životních příběhů.

Hana Kurillová, vyučující českého jazyka, literatury a dějepisu 

Fotogalerie
Putovní výstava Olga Havlová ve vzpomínkách přátel - fotogalerie