- Neděle 15. červen 2014, 7. zpráva

Milé studentky, milí studenti,

dovoluji si Vám zaslat poslední vzkaz na této stránce. Na našem gymnáziu se uvidíme v pondělí 1. září 2014 v 8:40 hodin. Do tohoto data je ale ještě hodně daleko, před Vámi je celé léto.
Za celý profesorský sbor Gymnázia EDUCAnet v Ostravě Vám přeji NEKONEČNĚ DLOUHÉ LETNÍ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNCE, POHODY A RADOSTI!
Budete-li potřebovat jakékoli informace ohledně studia či adaptačního kurzu, napište mi, prosím, e-mail nebo zatelefonujte.

Marek Šimoňák, ředitel školy
 

- Úterý 10. červen 2014, 6. zpráva

Adaptační kurz (středa 3. - sobota 6. září 2014)


 
Adaptační kurz, který proběhne na začátku září, ponese stejný slogan jako v předcházejících letech: "Poznej město, ve kterém žiješ nebo studuješ. Poznej hory, do kterých máš nejblíže!"
Náplň adaptačního kurzu je stejně atraktivní jako v minulosti. Kurz bude zahájen ve středu 3. září a ukončen v sobotu 6. září dopoledne. Seznamování s novými spolužáky je zaměřeno na pobyt v přírodě, i když první den adaptačního kurzu bude probíhat v centru Ostravy. Zbývající dny kurzu už proběhnou na nejvyšší hoře Moravskoslezských Beskyd – Lysé hoře či pod ní v lokalitě Mazák a na hukvaldském hradu.
Celé dění z tohoto kurzu můžete sledovat online ve školním fotoalbu v galerii Picasa. Letošní adaptační kurz bude rovněž zaznamenán na filmový záznam, který bude vyvěšen na této stránce, školním facebooku a Google+ po jeho zpracování.

Organizace adaptačního kurzu pro 1. ročník (středa 3. - sobota 6. září 2014)

- studenti 1. ročníku, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit adaptačního kurzu, se v době adaptačního kurzu zúčastní výuky ve třídě 2. A

Program adaptačního kurzu

- středa 3. září
- sraz v 10:15 hodin ve škole (uložení batohů v učebně výtvarné výchovy)
- v 10:30 hodin přesun do centra Ostravy na Prokešovo náměstí k vyhlídkové věži Nové radnice
- poté proběhne na vyhlídkové věži výklad o historii a současnosti města Ostravy a bude následovat procházka centrem Ostravy s těmito tematickými okruhy:
- technické památky a významné architektonické stavby města Moravské Ostravy
- Ostrava a její historie v 19. a 20. století
- během procházky budou studenti vyplňovat pracovní listy
- předpokládané ukončení cca ve 14:30 hodin
- 14:30 – 15:30 hodin osobní volno. Po osobním volnu společný návrat do školy
Program ve škole:
- ubytování a příprava učebny výtvarné výchovy na nocleh
- pro zájemce sportování v tělocvičně nebo na hřišti, osobní volno
- úprava a publikování fotografií z dnešního dne do alba Picasa
- večeře ve školní internetové kavárně (společná nebo skupinová příprava a smažení palačinek z vlastních zásob)
- osobní hygiena
- celovečerní film
- večerka

 Prokešovo náměstí před vyhlídkovou věží Nové radníce v Ostravě.

 - čtvrtek 4. září
- po snídani ve školní internetové kavárně a úklidu učebny výtvarné výchovy odjezd na vlakové nádraží Ostrava střed
- po zakoupení společné jízdenky odjezd vlakem v 09:57 hodin do města Frýdlantu nad Ostravicí - příjezd v 10:45 hodin
- ve Frýdlantu nad Ostravicí přestoupíme na autobus (odjezd v 10:53 hodin) do Malenovic, kde vystoupíme u hotelu Petr Bezruč
- od hotelu Petr Bezruč v Malenovicích zahájíme pěší výstup po modré značce na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd - Lysou horu (1323 m n. m.). Délka výstupu je cca 4,5 km. Cesta je vedena zajímavým, členitým terénem
- na vrcholu Lysé hory si odpočineme a posvačíme. Stravování je možné z vlastních zásob, nabízí se rovněž využití stravovacích služeb zdejších horských chat. Poté se seznámíme s vrcholem Lysé hory. Za dobré viditelnosti se z vrcholu Lysé hory naskýtá neopakovatelný rozhled na hřebeny a údolí Beskyd, Jeseníků, Malou a Velkou Fatru, Vysoké a Nízké Tatry, Martinské hole
- poté je zajištěna exkurze v Meteorologické stanici Lysá hora
- po ukončení exkurze v Meteorologické stanici na Lysé hoře sestoupíme po červené značce do přírodní rezervace Mazák. Jde o skalní pískovcový útvar nedaleko turistického rozcestníku na Butořance, na okraji kotle potoku Mazák, tj. v západních svazích masívu Lysé hory v nadmořské výšce cca 700 m. Jedná se pravděpodobně o nejznámější skalní útvar v oblasti Moravskoslezských Beskyd
- na Mazáku se seznámíme se zásadami bezpečnosti při lezení a sebejištění, vyzkoušíme si sedací úvazek, budeme pracovat s horolezeckým lanem a karabinami, pokusíme se naučit základní horolezecké uzly. Zájemci se mohou procvičit v základních technikách lezení, jištění a slaňování ve skalním terénu
- pod skalami na Mazáku se nachází dřevěná horolezecká chata Tatranka, ve které přenocujeme. V chatě je k dispozici malá kuchyňka pro uvaření čaje či kávy. Chata slouží jako zázemí horolezcům, kteří pohrdají komfortem. K dispozici je suchý záchod, umyjeme se ve studánce, spát budeme na postelích ve vlastních spacácích. Stravovat se budeme z vlastních zásob. V případě nepříznivého počasí se dá v chatě zatopit a jsou zde sušáky k usušení mokrých věcí
 

 Lysé hora (1323 m n. m.) se severní sjezdovkou, po které budeme vystupovat na vrchol.

 
 
  Skalní útvary na Mazáku.

 
Horolezecká chata Tatranka na Mazáku.

- pátek 5. září
- po společné snídani a úklidu chaty bude následovat sestup na nádraží v Ostravici. Sestup je dlouhý cca 4 km a vede po červené značce. Z Ostravice pojedeme vlakem (10:58 hodin) do města Frýdlant nad Ostravicí (11:12 hodin)
- z Frýdlantu nad Ostravicí se vydáme po modré značce pěšky na Ondřejník k vyhořelé chatě Solárce (820 m n. m.) a odtud pěšky po žluté značce sestoupíme do obce Kozlovice. Z Kozlovic budeme pokračovat po žluté značce nenáročným, velmi pěkným terénem do hradní obory na Hukvaldech a v závěru naší cesty vystoupíme na hrad Hukvaldy, kde strávíme noc na 3. hradní baště. Vzdálenost z Frýdlantu nad Ostravicí na hrad Hukvaldy je přibližně 10 km
- odpolední a večerní program na hradě Hukvaldy: ubytování na 3. hradní baště, ukázka historického šermu, táborák, noční prohlídka hradu
 
 
 
Hrad Hukvaldy.
 
 - sobota 6. září
- příprava společné snídaně, úklid 3. hradní bašty, sestup z hradu na autobusovou zastávku a odjezd v 10:00 hodin do Frýdku-Místku na železniční stanici a do Ostravy na ÚAN. Příjezdem do Frýdku-Místku a Ostravy bude adaptační kurz ukončen a poté bude následovat  rozchod
Vybavení na tyto dny: pevná obuv, sportovní oblečení, batoh, pláštěnka, spací pytel, karimatka, jídlo a pití (možnost nákupu sladkostí, slaností, nápojů nebo např. špekáčků k táboráku na hradě Hukvaldy cestou ve čtvrtek i v pátek).
Pedagogický dozor v době adaptačního kurzu zajistí: Marek Šimoňák, Michal Hofman (čtvrtek, pátek, sobota), Vítězslav Adam, Petr Popule (středa)
S podrobnou organizací adaptačního kurzu budou studenti seznámeni ve škole v pondělí 1. a v úterý 2. září.
Studenti, zajistěte si, prosím, během prázdnin potřebné turistické vybavení na adaptační kurz.
Náklady na adaptační kurz činí přibližně: 850,- Kč (3x snídaně a 2x večeře, ubytování, vstupné, skupina historického šermu, prohlídka hradu, jízdné - autobus, vlak).
Školní řád:
Od zahájení kurzu až do jeho ukončení se na všechny studenty vztahují ustanovení školního řádu. Pro zdárný a bezproblémový průběh adaptačního kurzu je nutné, aby tato pravidla byla dodržována po celou dobu kurzu.

Marek Šimoňák, ředitel školy

- neděle 1. červen 2014, 5. zpráva

Milé studentky, milí studenti budoucího 1. ročníku,

někteří z Vás se již nyní prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo osobně při podpisu smlouvy o studiu dotazují, podle jakých učebnic se budou učit v 1. ročníku.
Vyvěšuji tedy seznam učebnic pro 1. ročník ve školním roce 2014/2015. Učebnice si nekupujte, hned v úterý 2. září 2014 proběhne ve škole burza učebnic, kdy Vám za nižší cenu nabídnou své učebnice spolužáci z vyššího ročníku. Nákup nových učebnic Vám v září za výhodnou cenu zprostředkuje škola.

Marek Šimoňák, ředitel školy


Seznam učebnic pro 1. ročník ve školním roce 2014/2015
Učebnice byly schváleny předmětovými komisemi jednotlivých předmětů

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Čítanka pro 1. ročník gymnázií; SPN; J. Soukal a kol.
Český jazyk - přehled středoškolského učiva, edice Maturita; nakl. PV-Vyuka.cz
Elektronická učebnice literatury (v září bude nainstalována do Vašich notebooků)
Výukový web českého jazyka a literatury

ANGLICKÝ JAZYK
New Headway Pre-Intermediate the third edition - Student´s book s anglicko-českým + Workbook with key
Výukový web anglického jazyka

NĚMECKÝ JAZYK
Direkt 1 Němčina pro SŠ – učebnice a pracovní sešit

ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Nuevo Ven 1, Libro del alumno
Nuevo Ven 1, Libro de ejercicios
Nuevo Ven 1, Studijní příručka
Blog en espaňol

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Bez učebnice
Učebnici plně nahrazuje výukový web společenskovědních předmětů

DĚJEPIS
Bez učebnice
Učebnici plně nahrazuje výukový web společenskovědních předmětů

ZEMĚPIS
Bez učebnice
Učebnici plně nahrazuje výukový web zeměpisu

MATEMATIKA
Bez učebnice
Matematika - příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ; J. Petáková; Prometheus (sbírka úloh)

FYZIKA
Fyzika pro gymnázia: Mechanika; Prometheus
Výukový web fyziky

CHEMIE
Chemie Obecná a anorganická I pro gymnázia; V. Flemr, B. Dušek; SPN

BIOLOGIE
Biologie I v kostce; H. Hančová, M. Vlková; Fragment
Výukový web biologie

INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA + PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
Informatika a výpočetní technika pro SŠ: Pavel Roubal; Computer press
ATF + Písemná elektronická komunikace pro SŠ: J. Kroužek, O. Kuldová; Fortuna
Výukový web písemné a elektronické komunikace a obchodní korespondence

ESTETICKÁ VÝCHOVA
Výtvarná výchova (bez učebnice)
Hudební výchova 1 (pro gymnázia), SPN, A. Charalambidis. Učebnice je určena pouze zájemcům.
Výukový web hudební výchovy

- neděle 25. květen 2014, 4. zpráva

Informace o předplatném do divadla pro budoucí první ročník

Milí budoucí studenti prvního ročníku,
jistě jste při prohlížení stránek školy zjistili, že naši studenti pravidelně přibližně jednou za měsíc navštěvují večerní divadelní představení střídavě ve všech ostravských divadlech. O svých zážitcích a dojmech pak píší články na školní web – za dobu existence školy máme na našich stránkách už desítky těchto textů (viz sekce Divadlo na školním webu). Část představení zajišťujeme pro studenty průběžně, na některá představení si studenti objednávají vždy v červnu předplatné. Toto předplatné máme vždy do divadla Aréna a umožňuje nám navštívit čtyři nové divadelní hry ve školním roce. Cena studentského předplatného je 560 Kč, je tedy výhodná, protože běžně stojí jedna vstupenka nejméně 180 Kč. K předplatnému dostává každý student ještě další slevový kupon na představení podle vlastní volby.
Pokud byste tedy měli zájem navštěvovat s námi již v 1. ročníku Arénu na předplatné, permanentku Vám zajistíme. Ozvěte se mi do čtvrtku 13. června 2014 (e-mail: hana.kurillova@educanet.cz), domluvíme se na způsobu platby a převzetí permanentky.
Přeji Vám hezké prázdniny a těším se na setkání v novém školním roce.

Hana Kurillová, vyučující českého jazyka a literatury

- neděle 18. květen 2014, 3. zpráva

Milé studentky, milí studenti budoucího 1. ročníku,

dnešní zpráva se vztahuje k výuce 2. cizího jazyka a základního a intenzivního kurzu angličtiny mimo vyučování.
Po prostudování Vašich dotazníků, které jste vyplňovali u přijímacího řízení, vychází Vaše volba druhého jazyka jednoznačně na němčinu a španělštinu.
Němčinu i španělštinu u nás vyučují nejen naši čeští aprobovaní učitelé, ale i zkušení rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním, které získali na univerzitě ve své rodné zemi.
Těm z Vás, kteří budete mít zájem, nabídneme od konce měsíce září 2014 mimo vyučování ještě dva kurzy angličtiny - základní a intenzivní. Tyto kurzy budou pravidelně probíhat vždy 1x týdně v časové dotaci 45 - 60 minut.
Základní kurz bude zaměřen na opakování a procvičování učiva probíraného v 9. třídě základní školy a v 1. ročníku gymnázia, intenzivní kurz angličtiny napříč ročníky bude připravovat zájemce o mezinárodní certifikát, o jehož získání by se posluchači tohoto kurzu mohli pokusit již v dubnu 2015.

Zdraví a pohodové dny přeje
Marek Šimoňák, ředitel školy

   

 - Pondělí 12. květen 2014, 2. zpráva

Milé studentky, milí studenti budoucího 1. ročníku,

pod touto zprávou naleznete seznam křestních jmen studentů třídy 1. A od 1. září 2014.
Ve třídě je Vás celkem 2720 děvčat a 7 chlapců. Mnozí se již znáte z přípravného kurzu anglického jazyka a kurzu psaní na počítačové klávesnici, který na našem gymnáziu probíhal ve 2. pololetí tohoto školního roku.
Chcete-li se o sobě dozvědět více, určitě to pro Vás nebude v dnešním sociálními sítěmi propojeném světě problém.
Během příštího týdne Vám na tuto stránku vyvěsím další zprávu ohledně začátku studia na našem (a teď už i vašem) gymnáziu. Do té doby se mějte hezky.

Marek Šimoňák,
ředitel školy


Třída 1. A od 1. září 2014

- Daniela
je z Frýdku-Místku

- Anna
je z Frýdku-Místku

- Hana
je z Ostravy

- Veronika
je z Kozlovic

- Vanessa
je z Ostravy

- Jacob
je z Ostravy

- Zuzana
je z Hatě

- Klára
je z Ostravy

- Monika
je z Ostravy

- Karel
je z Pusté Polomi

- Alexandra
je z Hatě

- Tomáš
je z Opavy

- Denisa
je z Havířova

- Daniela
je z Frýdku-Místku

- Oleksandra
je z Doněcku na Ukrajině

- Marie
je z Kozlovic

- Barbora
je z Fryčovic

- Samuel
je z Třince

- Aneta
je z Kozlovic

- Jakub
je z Petřvaldu

- Hana
je z Ostravy

- Oleksandra
je z Doněcku na Ukrajině

- Barbora
je z Opavy

- Jana
je z Palkovic

- Michal
je z Ostravy

- Markéta
je z Ostravy

- Lukáš
je z Ostravy


- Pondělí 5. květen 2014, 1. zpráva
 
Milé studentky, milí studenti budoucího 1. ročníku,

přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 na naše gymnázium je v podstatě uzavřeno. Prostudoval jsem si dotazníky, které jste vyplňovali při přijímacím řízení. Z těchto dotazníků je patrné, že jste si zvolili naše gymnázium proto, že se lišíme od ostatních gymnázií způsobem výuky, přístupem ke studentům a také školními aktivitami ve škole a mimo školu. Z dotazníků byla zřejmá ještě jedna věc - rádi pracujete s notebookem nebo tabletem. Nejvíce mě ale těší, že máte vnitřní zápal a ambici studovat, výborně zvládnout cizí jazyky, získávat nové poznatky z přírodních a společenských věd.
Úkolem celého profesorského sboru v následujících čtyřech letech bude, abychom společně s Vámi Vaše očekávání od studia na našem gymnáziu naplnili. Povedeme Vás k poznání, zodpovědnosti, samostatnosti, individuální práci i práci v týmu. Budeme učiteli, rádci, pomocníky či průvodci při Vašem studiu. Vězte ale, že bez nasazení, píle a pravidelné přípravy se studium zvládnout nedá.
Vytrvejte, prosím, při studiu na základní škole až do konce měsíce června, abyste potvrdili výborné výsledky, kterých jste dosáhli v pololetí letošního školního roku či na konci školního roku předešlého.
Sledujte občas tuto stránku. Objeví se na ní do konce června 2014 ještě několik informací souvisejících se zahájením Vašeho studia v září 2014.
Další informace, které na této stránce zveřejním v příštím týdnu, se budou týkat složení Vaší třídy (celkový počet studentů třídy + počet dívek a chlapců).
Budete-li potřebovat jakoukoli informaci ohledně Vašeho studia, napište mi, prosím, e-mail nebo se osobně stavte ve škole.

Marek Šimoňák, ředitel školy
 
 

Novinky


28. 06. 2014 | Novinky
Předávání vysvědčení v Monacu na Azurovém pobřeží


17. 06. 2014 | Novinky
Studenti mapují pamětní desky


15. 06. 2014 | Po škole
Informace pro studenty nastupujícího 1. ročníku


30. 05. 2014 | Po škole
Štěpánova divadelní anabáze


29. 05. 2014 | Po škole
Ústní maturita 4. A


23. 05. 2014 | Po škole
Přírodní vědy v jogurtu - video


19. 05. 2014 | Po škole
Motivation Video for Foreign Languages


17. 05. 2014 | Po škole
Přízraky – novodobá strašidla v Aréně


13. 05. 2014 | Novinky
Putovní výstava "Příběh Jana Zajíce"


11. 05. 2014 | Po škole
Edukační dny 2014


Novinky »