Minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku"Postřehy studentů ze studentské minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku"

(čtvrtek 21. listopad 2013)

Na konferenci mě nejvíce zaujaly workshopy, konkrétně ten o StB. Byl jsem nemile překvapen, jak to kdysi fungovalo a kolik lidí s StB spolupracovalo navzdory tomu, že se to mezi lidmi považovalo za jakousi zradu a práskačství.

Ondřej Kostík, student 1. A

Na konferenci se mi velmi líbily workshopy, byly zábavné. Také se mi zamlouvala scénka z knihy Inteligentní průvodce ženy po vlastním osudu, ve které se probíraly politické názory tehdejší doby. Konference měla i své zápory, jako například špatnou akustiku v tělocvičně, díky které bylo špatně rozumět rozhovoru s osobnostmi.

Tomáš Metz, student 1. A

Na včerejší minikonferenci jsem se dozvěděla mnoho informací nejen o Pavlu Tigridovi, ale i o strastech v době komunistické vlády. Nejvíce se mi líbily workshopy, protože jsme se mohli zapojit a ne jen tak nečinně sedět. Všechno, co jsem se dozvěděla, pro mne bylo přínosné a jsem ráda, že jsem se této akce mohla zúčastnit.

Natálie Telnarová, studentka 1. A

Bylo to velmi naučné a obsáhlé.
Myslím si, že jsme se velmi hodně dověděli o totalitě a exilovém odboji, což se nám bude v budoucnu určitě hodit.
Velmi se mi to líbilo.

Mikuláš Ermis, student 1. A

Konference byla velice dobře zorganizovaná. Nejvíc se mi líbily workshopy, které byly interaktivní a zajímavé. Na workshopech jsme byli velice dobře obeznámeni se situací v té době. Jedinou námitku, kterou bych měl, je ta, že jsme měli asi 10-15 minut zpoždění, kvůli kterému jsme nemohli úplně dokončit všechny workshopy.

Petr Pargač, student 1. A

Na minikonferenci o Pavlu Tigridovi se mi nejvíce zamlouvaly workshopy. Zejména mě bavil workshop třetí, kde jsme pracovali s textem o StB. Celá minikonference byla hodně zajímavá a poučná. Jsem opravdu ráda, že jsem mohla být u takovéto akce.

Josefína Kvíčalová, studentka 1. A

Minikonference byla opravdu zajímavá a je pro mě určitě velkým poučením. Už vím, jak velkou a přínosnou osobností Pavel Tigrid byl. Nejvíce se mi líbily workshopy, kde jsme se přímo aktivně zapojili.

BarboraKolibíková, studentka 1. A

Minikonference o Pavlu Tigridovi byla velmi zajímavá a naučná. Dozvěděli jsme se na ní spoustu informací o životě pana Tigrida a jeho rodiny. Nejvíce mě zaujaly workshopy, kde se mi líbilo, že jsme mohli něco dělat i my studenti, nejen poslouchat někoho, jak přednáší. Konference se mi líbila a jsem ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit.

Elizabeth Urbaníková, studentka 1. A

 

 

 

Fotogalerie
Minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku" - fotogalerie
 

Studentská minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku"

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě uskutečnila v rámci projektu Občanského sdružení PANT "Moderní dějiny do škol" studentská minikonference zaměřená na jednu z největších osobností československého exilu Pavla Tigrida. Nezabývala se úzce pouze jeho působením ve druhém a třetím exilu, ale byla zaměřena obecněji na vztah světa médií a společnosti, dějinné informační konfrontace a manipulaci v médiích.

 

 

Konferenci zahájila ředitelka gymnázia Zdeňka Průšová, které přivítala účastníky - studenty a učitele ze čtyř škol (Wichterlovo gymnázia, Gymnázia Olgy Havlové, soukromého gymnázia EDUCAnet a hostícího gymnázia). Poté zástupce PANTu Marcel Mahdal představil projekt Moderní dějiny do škol, v rámci kterého se minikonference uskutečnila. Následovalo vystoupení historika a publicisty Pavla Kosatíka, který představil osobnost Pavla Tigrida a přiblížil účastníkům historické okolnosti jeho působení. Dále hovořil o své čerstvě vydané monografii a podmínkách jejího vzniku: Tigrid, poprvé - Průvodce osudem inteligentního muže ve dvacátém století.

Tematicky pestré dopoledne bylo doplněno několika zdramatizovanými scénkami, v nichž studenti domovského gymnázia četli ukázky z díla Pavla Tigrida. Následně se zúčastnění žáci se rozdělili do tří skupin a v průběhu dopoledne absolvovali postupně tři workshopy.

Po obědové přestávce minikonference vrcholila přednáškou Petra Broda, který účastníkům minikonference přiblížil podobu novinářské praxe na příkladu českého vysílání BBC a rádia Svobodná Evropa a realitu světa současných českých médií.

 

Pavel Kosatík
V roce 1984 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po studiích začal pracovat u DILIe jako právník specializovaný na autorské právo, po dvou letech přešel do nakladatelství Československý spisovatel (1986–1990). Pracoval jako redaktor v několika nakladatelstvích a v redakcích – Mladá fronta DNES (1992–95), Reflex (1995), Hospodářské noviny, Ikarie – 1990. Od roku 1996 je na "volné noze". Začal jako spisovatel sci-fi, dnes je znám jako spisovatel faktu, literární historik. Pravidelně publikuje v časopisech Týden a Respekt (zde píše seriál Česká inteligence). Založil nakladatelství Kdo je kdo.

Petr Brod
Pražský rodák, v roce 1969 se s rodiči přestěhoval do Bavorska. Po maturitě v Mnichově studoval politické vědy, žurnalistiku a historii východní a jihovýchodní Evropy na mnichovské univerzitě (M. A., 1977). Dále studoval na London School of Economics a na Harvardově univerzitě. Působil v různých funkcích v rozhlasu i televizi BBC v Lodýně (1980-1987). Později pracoval v Rádiu Svobodná Evropa, mezi lety 1990-1992 jako první stálý zpravodaj v Praze. Stal se redaktorem Süddeutsche Zeitung v Mnichově (1993-1996), ale v roce 2000 se vrátil do BBC jako vedoucí pražské kanceláře. Žije v Praze a živí se jako publicista na volné noze.

Jiří Hruška
Středoškolský učitel dějepisu Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě, jednatel Educa24 agency. Organizátor vzdělávacích a kulturních akcí (např. Věda kontra iracionalita, Krvavé století, Mezinárodní festival studentských filmů Ostrava-Picture). Jeden z realizátorů projektu Cesta ke svobodě (www.cestakesvobode.cz). Je členem Občanského sdružení PANT. Podílel se na přípravě putovní výstavy Pavel Tigrid - Slovy proti totalitám.

Radim Horák
středoškolský učitel českého jazyka a francouzského jazyka a literatury na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. V letech 2002-2005 působil ve Francouzské allianci v Ostravě, na gymnáziu Hladnov (2000-2001) a VŠB-TU, katedře jazyků (2010). Člen redakční rady měsíčníku Listy Ostravské univerzity (1999-2002), redaktor kulturní revue Za se to, Ostravského večerníku, Moravskoslezského deníku, bulletinu SUF, portálu www.solokapr.cz a www.filmovamista.cz. Podílel se na přípravě putovní výstavy Pavel Tigrid - Slovy proti totalitám.

Marcel Mahdal
Středoškolský učitel dějepisu Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Člen a školitel občanského sdružení PANT. V letech 2008-2010 šéfredaktor časopisu Encyklopedie II. světové války vydavatelství PressPygmalion. Spolupracovník USC Shoah Foundation. Podílel se na přípravě putovní výstavy Pavel Tigrid - Slovy proti totalitám. Redaktor portálu www.moderni-dejiny.cz.

Program minikonference "Odkaz Pavla Tigrida"

8:30 - 9:00 registrace
9:00 - 9:20 Oficiální zahájení - úvodní projevy
9:20 - 10:20 Pavel Kosatík - nová monografie věnovaná Pavlu Tigridovi - moderuje Jiří Hruška
10:20 - 10:25 Pavel Tigrid o 10. výročí 17. listopadu 1989 - glosa (nedatováno) - studenti čtou úryvky z tvorby P.T.
10:25 - 10:45 přestávka
10:45 - 11:00 Kapitola z knihy Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu - Čtvrtý večer. (1988) studenti čtou úryvky z tvorby P.T.
Pavel Tigrid - O noblese a hulvátství - glosa (1999) - studenti čtou úryvky z tvorby P.T.
11:00 - 11:40 1. skupina workshopů
11:40 - 12:30 oběd
12:30 - 13:10 2. skupina workshopů
13:10 - 13:50 3. skupina worshopů
13:50 - 14:00 přestávka
14:00 - 14:50 Petr Brod - Jaká je role médií v různých politických systémech? - moderuje Slavoj Tomeček
14:50 - 15:00 závěr minikonference

Ve čtvrtek 21.11. jsme měli příležitost zúčastnit se studentské minikonference věnované Pavlu Tigridovi na ostravském jazykovém gymnáziu.

My, pár vyvolených studentů 3.A, jsme společně s profesorem Bártou v 9 hodin už seděli v malé tělocvičně hostujícího gymnázia a čekali na oficiální zahájení. Dopolední program se skládal z představení nové knihy Pavla Kosatíka – Tigrid poprvé – Průvodce osudem inteligentního muže ve dvacátém století. Po krátké přestávce četli studenti úryvky z tvorby P. Tigrida.

Následně všichni účastnici konference, tudíž i my, byli rozděleni do 3. skupin a odkázáni do jednotlivých tříd, kde probíhaly workshopy, organizované domácími učiteli. Tato část nás bavila nejvíce, mohli jsme se podílet na diskuzi o Stb či o proměně mediálního světa u nás ve 20. století. Dozvěděli jsme se také více o čtvrtletníku Svědectví, jehož vzácné výtisky jsme měli i možnost si i na vlastní kůži ohmatat.

Závěrem se konference věnovala diskuzi o roli médií v různých politických systémech, kterou vedl publicista Pavel Brod. Potěšilo nás, že jsme se konference měli šanci zúčastnit a rozšířili si povědomí o muži, jehož jméno s hrdostí nese naše sousedící gymnázium.

Betty Holešová, 3.A, studentka gymnázia Olgy Havlové

 
Sborník studentské minikonference "Odkaz Pavla Tigrida dnešku"