První letošní divadelní představení v Aréně


 
První letošní divadelní představení v Aréně (čtvrtek 26. září 2013)
 
Eugene Ionesco svoji hru Plešatá zpěvačka napsal v roce 1948 z důvodu poukázání na krizi jazyka a komunikace. Například obyčejná přátelská návštěva je výchozí situací pro započetí nesmyslných dialogů lidí, kteří se navzájem ignorují. Vrcholem všech absurdit je konec představení, kde zazní dialog naprosto mimo kontext: "A co plešatá zpěvačka?" a odpověď: "Češe se pořád stejně."
A tak si zřejmě divadelní scéna Aréna řekla: "Co dnes lépe ilustruje absurdnost a banalitu jazyka než televizní vysílání?"
Televizní stanice, o kterou se staral "neviditelný" Evžen, představila divákům mnoho z nynějších pořadů v televizi, jako jsou například ranní zprávy, nekonečný seriál, Sama doma, estráda, Pošta pro tebe, opětovné hledání talentů, vědomostní soutěže, večerní chvilka poezie a neslavné blábolení "vtipných" bavičů – velice nápaditě nastíněno zde bylo třeba také dění přímého přenosu během reklam, což napovědělo, že ne vše se dá soudit dle prvního pohledu.
Po celou dobu se diváci náramně bavili, dovoluji si tvrdit, až na pár výjimečných chvil, kdy byly některé scény dle mého názoru tak moc roztahané až nudné, že to nakonec trošku ovlivnilo můj celkový dojem.
Na závěr bych chtěl napsat, že jsem rád za účast na této akci pořádané školou, jelikož kulturní vzdělání je velice důležité, obzvláště v dnešní době, a tímto poděkovat paní profesorce Haně Kurillové za to, že takové akce pořádá.


Martin Hýža, student 2. A