I v letošním školním roce 2013/2014 již třetím rokem nabízí naše gymnázium studentům kurz angličtiny pro pokročilé, který je otevřen všem, kdo mají zájem se tomuto jazyku hlouběji věnovat.
Kromě zdokonalení jazykové kompetence každého z frekventantů směřuje kurz také k získání mezinárodně uznávaného certifikátu FCE, který mladým lidem otevírá cestu na zahraniční školy a také je zvýhodňuje, ucházejí-li se v cizině o zaměstnání. Tento kurz probíhá jednou týdně v délce jedné vyučovací hodiny. Ve výuce se používají moderní jazykové učebnice z nakladatelství Cambridge či Oxford a rovněž se pracuje s autentickými testy, které se objevily na zmíněných mezinárodních zkouškách v minulých letech.
Kurz "Angličtina napříč ročníky" bude zahájen ve třetím zářijovém týdnu a bude se konat od 7.50 hodin v jazykové učebně J2. Den bude upřesněn.

Vítězslav Adam, vyučující anglického a německého jazyka
 

Novinky


28. 06. 2014 | Novinky
Předávání vysvědčení v Monacu na Azurovém pobřeží


17. 06. 2014 | Novinky
Studenti mapují pamětní desky


15. 06. 2014 | Po škole
Informace pro studenty nastupujícího 1. ročníku


30. 05. 2014 | Po škole
Štěpánova divadelní anabáze


29. 05. 2014 | Po škole
Ústní maturita 4. A


23. 05. 2014 | Po škole
Přírodní vědy v jogurtu - video


19. 05. 2014 | Po škole
Motivation Video for Foreign Languages


17. 05. 2014 | Po škole
Přízraky – novodobá strašidla v Aréně


13. 05. 2014 | Novinky
Putovní výstava "Příběh Jana Zajíce"


11. 05. 2014 | Po škole
Edukační dny 2014


Novinky »