English competition 2014


 
English competition 2014

On the 29th of January our school held the first round of The English competition in which the students with the best knowledge of English from each class competed to find out who is the best. Everyone who chose to partake in this competition had to come to the “Language” classroom and spend around two and a half hours of their time actually doing something.
The competition itself consisted of three parts: The writing part where we had to fill in the gaps or complete sentences using a few selected words. Next was the listening part where we had to pick one of four options based on what we heard from the recording. And lastly the conversation with the examiners where we introduced ourselves then talked about a few different topics, and then we compared two pictures and described what exactly sets them.
On the Wednesday of the following week the results were announced and certain prizes were awarded. The winner earned himself the CAE book full of various tests and exercises, while the second and third place were both rewarded with sci-fi book written entirely in English.
Our champion Jan Romportl advanced to the second, regional round. Yay!

Author: Jan Romportl, third grade student

Jan Romportl's success in the District Round of the English Competition

Jan Romportl, a student of the third grade at EDUCAnet Ostrava Grammar School, has always ranked among the students with a supreme knowledge of English. Despite his young age, he is capable of completing CAE sample tests with perfect scores and he had no trouble in winning the school round. Having proceeded to the district round in which he took the second place, he also proved to belong to the very best students of English in Ostrava.

Vítězslav Adam, teacher of English
 
 
Anglická soutěž 2014

29. ledna se v naší škole konalo první kolo anglické soutěže, kde se sešlo několik nejlepších studentů angličtiny. Utkali jsme se, abychom zjistili, kdo z nás je nejlepší. Každý, kdo se chtěl zúčastnit, se ten den dostavil do jazykové třídy a obětoval pár hodin děláním něčeho užitečného (hold změna je život).
Samotná soutěž sestávala ze tří částí: V první jsme vyplňovali mezery v textu pomocí několika předem určených slov, stačilo správně změnit jejich tvar. V druhé jsme vybírali vždy jednu ze čtyř možností podle nahrávky, kterou jsme si dvakrát poslechli. A nakonec třetí, poslední část, kde nás čekala konverzace se zkoušejícími a srovnávali dva obrázky.
Druhý týden ve středu byly oznámeny výsledky a předány ceny. Vítěz získal CAE učebnici plnou různých cvičení a testů, zatímco druhé a třetí místo bylo odměněno sci-fi knížkou komplet v angličtině. Náš přeborník Jan Romportl postoupil do okresního kola, hurá!

Z anglického originálu přeloženo: Jakubem Raisem, studentem 3. A

Úspěch našeho studenta Jana Romportla v Okresním kole soutěže v angličtině

Jan Romportl, student třetího ročníku Gymnázia EDUCAnet Ostrava, vždy patřil mezi nejlepší angličtináře naší školy. Už ve svém věku je schopen úspěšně zvládat cvičné CAE testy, a tak s přehledem vyhrál školní kolo soutěže v angličtině a postoupil do kola okresního, kde obsadil výborné druhé místo, což svědčí o tom, že patří k naprosté špičce ve městě Ostrava.

Vítězslav Adam, vyučující anglického jazyka