11. Závěrečná ustanovení


 
Závěrečná ustanovení

Ustanovení školního řádu jsou účinná také na všech akcích organizovaných školou.
Tento školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. srpna 2013 a dne 6. června 2013 Školskou radou.

Účinnost školního řádu: od 1. září 2013.

Marek Šimoňák
ředitel školy