The 8th Year of Competition in History "Dominik Hasek Award" (Art Room, Wednesday, 29th April 2015)
 
The 8th year of the aforementioned event took place on Wednesday, April 29, 2015. It was an opportunity for us to watch four pairs of students of the second and the third grades present in English; the students could choose any city or country in the world and present its history. Each pair had a different style of presentation. While some of them relied on a thorough description of historical events, others relied on humor and entertainment. The first prize, like in the previous years, was a trip to one of European cities, the prize for the second, third, and the fourth place was one of many books of students’ choice.
The competition was started by the students of the second grade Tomáš Metz and Mikuláš Ermis, who chose a Norwegian city called Trondheim that was unknown to the most of the audience. With their presentation that included a wolverine, schnitzel and a Czech tourist, they entertained the audience and placed third.
After the first presentation, the students of the third grade - Tomáš Kaloč and Jan Tomášek – came to the scene with their presentation about Cuba. They were the only ones to choose a non-European country. The appearance of Fidel Castro and Che Guevara that they imitated surely attracted audience’s attention. The performance was enough for the fourth place only, though.
Afterwards, there was a presentation of Venice given by Petr Sedláček and Barbora Pravdová. The style of the presentation was surely very original and amusing, keeping not only the audience, but also the jurors well entertained. The pair won the first prize, meaning that now it is up to them to choose what city they will visit.
The group of Filip Řehulka and Roman Zajíc was the last to present. They chose to present the city of Rome, which was described so thoroughly that the presentation had to be shortened as there was not enough time left. Filip was astonishing with his lecture on Roman history, but placed second, eventually.
In my opinion, this year was very good and amusing. The History Competition of Dominik Hašek is one of the events and is surely worth signing up for.

Petr Murin, student of 3. A

 
Dějepisná soutěž o cenu Dominika Haška (učebna výtvarné výchovy, středa 29. duben 2015)

Ve středu 29. dubna 2015 se uskutečnil už 8. ročník Dějepisné soutěže o cenu Dominika Haška. Naskytla se nám příležitost sledovat čtyři dvojice žáků z druhého a třetího ročníku při prezentaci v angličtině; studenti si mohli vybrat jakékoliv město/stát na světě a popsat jeho historii, kulturu, přírodní podmínky či zvláštnosti. Každá dvojice prezentaci pojala jinak: zatímco někdo vsadil na podrobný popis historických událostí, jiní spoléhali na humor a pobavení publika. První cenou, poskytovanou cestovní kanceláří p. Wisnara, byl jako každý rok výlet podle vlastního výběru do jednoho z evropských měst, za druhé, třetí a čtvrté místo – které učitelé coby porotci přidali – si studenti mohli vybrat jednu z mnoha knih.
Soutěž zahájili studenti druhého ročníku Tomáš Metz a Mikuláš Ermis a vybrali si pro většinu z nás neznámé norské město Trondheim. S výstupem zahrnujícím rosomáka, řízek a českého turistu pobavili a umístili se třetí.
Po nich následovali zástupci třetího ročníku Tomáš Kaloč a Jan Tomášek se svou prezentací o Kubě - jako jediní si vybrali stát ležící mimo Evropu. Zaujali svým vzhledem (Fidel Castro a Che Guevara v uvěřitelné podobě), jejich výkon však stačil pouze na čtvrté místo.
Následovala prezentace Petra Sedláčka a Barbory Pravdové na téma Benátky. Svou práci pojali bezpochyby velmi originálně a vtipně, rozesmáli nejen publikum, ale i porotce. Dvojice vyhrála první místo a to znamená, že už teď mohou přemýšlet o tom, do kterého města se za odměnu vydají.
Jako poslední vystoupila dvojice Filip Řehulka a Roman Zajíc. Vybrali si Řím, tedy jeho historii, a pojali téma tak podrobně, že jejich prezentace musela být zkrácena. Výkladem bohaté historie starověkého města Filip ohromil, nakonec se ale umístili "jen" na druhém místě.
Celkově bych tento ročník zhodnotila jako velmi povedený, Dějepisná soutěž Dominika Haška je jednou z akcí, do které se určitě stojí za to přihlásit a která přinese spoustu poznatků soutěžícím i divákům.

Gabriela Tomisová, studentka 3. A


 
Zahájení 8. ročníku dějepisné soutěže "O cenu Dominika Haška".
 
 
Barbora Pravdová a Petr Sedláček (oba z 3. A) představili Benátky.
 
 
 
 
Roman Zajíc a Filip Řehulka (oba z 3. A) prezentovali historii Říma.
 
 
 
 
Tomáš Metz a Mikuláš Ermis (oba z 2. A) překvapili přítomné ukázkou norského Trondheimu.
 
 
 
 
Jan Tomášek a Tomáš Kaloč (oba z 3. A) seznámili publikum s historiií Kuby.
 
 
Vyhodnocení 8. ročníku dějepisné soutěže "O cenu Dominika Haška".