Studentská konference o československé cestě ke svobodě (Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě, čtvrtek 5. - pátek 6. března 2015)
 
Studentská konference o politickém a ekonomickém vývoji po roce 1989

Ve dnech 5. a 6. března jsem se společně se svými spolužáky a panem ředitelem zúčastnila X. ročníku studentské konference na téma "Československá cesta ke svobodě a demokracii po roce 1989". Tato akce probíhala na gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě a organizovalo ji občanské sdružení PANT.
Vystupovalo zde mnoho předních osobností politiky a pedagogiky. Hned první den v úvodu vystoupil Josef Mlejnek jr., který konferenci zahájil povídáním o revoluci a kontrarevoluci. Následovaly workshopy, které byly velice zajímavé. Jedním z témat byly například "Ekonomické proměny české společnosti po roce 1989", kterým se věnoval středoškolský učitel, historik a didaktik dějepisu Milan Hes. Na téma "Transformování" hovořila Irena Eibenová, středoškolská učitelka, která působí na gymnáziu Hladnov v Ostravě. "Jak se vyrovnávat s minulostí, co s KSČ a STB po pádu režimu", to bylo hlavní téma českého novináře a pedagoga Jana Urbana.
Na závěr prvního dne konference opět vystoupil Josef Mlejnek jr., který hovořil o "Proměně ústavních institucí, politického systému a právního prostředí."
Druhý den konference byl taky velice zajímavý. Především vystoupil český politik a disident v době komunistického režimu Petr Pithart, který se rozpovídal o "Československých vztazích po pádu režimu". Následovala zajímavá přednáška pana Jana Macháčka, novináře a hudebníka, na téma: "Ekonomická transformace a počátky podnikání". Druhý den byl zakončen besedou s Martinem Navláčilem jr., který působí jako obchodní ředitel úspěšné rodinné firmy Navláčil.
Konference se nám všem velice líbila. Poznali jsme mnoho zajímavých osobností. Shodli jsme se všichni na tom, že se již moc těšíme na příští ročník. Mohu říci, že své účasti vůbec nelituji, jelikož jsem si poopravila svůj náhled na události roku 1989 pozitivním směrem.

Kristýna Rojíčková, studentka 3. AStudentská konference o československé cestě ke svobodě - fotogalerie