Vyhlášení 8. ročníku dějepisné soutěže "O cenu Dominika Haška"


 

8. ročník dějepisné soutěže "O cenu Dominika Haška"


Vyhlášení 8. ročníku dějepisné soutěže "O cenu Dominika Haška"

S propozicemi a podmínkami 8. ročníku dějepisné soutěže "O cenu Dominika Haška" budou studenti ve všech třídách našeho gymnázia seznámeni v měsíci září 2014. Tento ročník naváže na velmi úspěšné předcházející ročníky. Tak jako v předešlém ročníku mohou soutěžit nejen jednotlivci, ale také dvojice.

Podmínky účasti v soutěži:
1. Prezentace v angličtině vytvořená v prostředí Google Apps nebo Microsoft PowerPoint, která bude zaměřená na historii, historické památky a zajímavosti z jakéhokoli hlavního města na světě.
V první fázi soutěže (září – březen) budou mít soutěžící za úkol přípravu této prezentace, která bude obsahovat krátké představení země (geografie, historie, kultura), do které město patří. Poté už se jednotlivé slidy prezentace budou zaměřovat na historické památky, kulturu, umění a zajímavosti vybraného města. Na jednotlivých slidech mohou být pouze mapy, obrázky, fotografie, krátká videa nebo odkazy.  Jednotlivé slidy nebudou obsahovat žádný psaný text. Z psaného textu je povolen pouze např. název památky, náměstí, obrazu.

Termín odevzdání prezentace předsedovi odborné poroty:
- konec měsíce března 2015
2. V měsíci dubnu 2015 soutěžící v učebně výtvarné výchovy našeho gymnázia představí své prezentace pomocí notebooku (tabletu) a dataprojektoru odborné porotě a spolužákům.  Komentář k této "virtuální procházce městem" bude v anglickém jazyce.

Složení odborné poroty:
Předseda:
- Mgr. Hana Kurillová
Členové:
- Mgr. Petr Popule
- Mgr. et Bc. Marek Šimoňák
- Ing. Miroslav Wisnar (spolumajitel Cestovní kanceláře CK WISNAR). Tato cestovní kancelář věnovala do 8. ročníku dějepisné soutěže "O cenu Dominika Haška" hlavní cenu. Jedná se o čtyřdenní až pětidenní zájezd do jednoho z těchto evropských měst:
- Berlín
- Londýn
- Paříž
- Řím
Město pobytu si zvolí vítěz (vítězové) v termínu od května do října 2015.
Soutěžící, kteří se umístí na 2. a 3. místě, budou odměněni pamětním listem a knižní poukázkou do Domu knihy KNIHCENTRUM Ostrava v hodnotě 1000,- Kč (2. místo) a 700,- Kč (3. místo).

Marek Šimoňák, ředitel školy (25. duben 2014)

8. ročník dějepisné soutěže "O cenu Dominika Haška".

Berlín.
Berlínská televizní věž s pohledem na město.
Vítězný sloup, Pamětní kostel císaře Viléma.
Řeka Spréva, Braniborská brána.

Londýn.
Panorama Londýna (2008).
Zvedací most Tower Bridge, Londýnské oko (Kolo tisíciletí).
Westminsterský palác.

Paříž.
Martovo pole s Eiffelovou věží a obchodní čtvrtí La Défense.

Řím.
Koloseum, Památník Viktora Emanuela II.
Náměstí republiky, Andělský hrad.
Fontána di Trevi, Bazilika sv. Petra ve Vatikánu.
Letecký pohled na historické centrum Říma.

ODKAZ NA DĚJEPISNOU SOUTĚŽ "O CENU DOMINIKA HAŠKA" – 1. – 7. ROČNÍK.