Volba cizích jazyků pro budoucí 1. ročník ve školním roce 2014/2015


1. cizí jazyk

anglický jazyk

2. cizí jazyk

francouzský jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk

Druhý cizí jazyk si volí studenti při přijímacím řízení.

 

Den Živých Jazyků (středa 24. říjen 2012)

Každý rok u nás ve škole probíhá "Den živých jazyků". Studenti mají za úkol připravit si scénky, písničky a další vystoupení v těch jazycích, které studují, a učitelé si pro ně zase připraví soutěže a kvízy.
Den začal v anglickém znění. Hrály se různé hry - pouze v angličtině. Jelikož všichni žáci naší školy studují tento jazyk, her se logicky účastnila celá škola. Byli jsme rozděleni do skupin podle ročníků a každý ročník si vybíral otázky týkající se sportu, kultury nebo například zeměpisu za určitý počet bodů. Poté nám profesoři pouštěli hymny a my jsme museli hádat, k jakému státu daná hymna patří. Poslední hra se nazývala Kufr. Hráč hádá slova, která mu spoluhráč popisuje. Ráda bych připomněla, že vítězství připadlo našemu 3. ročníku!
Na řadu přišly scénky. Němčináři si připravili krátké, vlastními slovy nadabované a velice vtipné scénky v němčině. Měli jsme možnost zhlédnout ukázku z animovaného filmu Shrek, dále z klasického českého filmu Vesničko má středisková a z amerického filmu Zahulíme, uvidíme, který byl i se scénkou. Později chlapci ze čtvrtého ročníku sehráli scénku z oblíbeného seriálu Červený trpaslík, načež nám opět čtvrtý ročník předvedl vtipné vystoupení o tom, jak má vypadat hodina němčiny, což se setkalo s velkým ohlasem (i díky účasti profesora Richtera v roli studenta). Spolužáci ze třetího ročníku si připravili scénku týkající se čtyřicetiletého ztroskotaného astronauta, kterého mimozemšťané uctívali jako boha a šéfa, dokud se neobjevil ruský kosmonaut, který tam chtěl zůstat s "bohem". Tomu se to ale vůbec nelíbilo a tak kosmonauta nechal zabít.
A nyní od vraždy kosmonauta přejděme k něčemu veselejšímu. Málem bych totiž zapomněla na naše "prváky", kteří také nezaháleli a přichystali úžasné scénky. Co bych ale chtěla vyzdvihnout, bylo vystoupení odvážných studentů prvního ročníku Patrika Neuwirtha, Mirka Satkeho a Kristýny Rojíčkové, kteří se odhodlali nám zazpívat. Já sama bych tak odvážná rozhodně nebyla. Klobouk dolů. Ale abych nezapomněla, tak vskutku krásným závěrem nás překvapil Adam Bartoš v doprovodu Honzy Rovenského s jejich nádhernou písní. Tímto skončil náš "Den Živých Jazyků". Nedokážu posoudit, která scénka byla nejlepší, protože všichni byli skvělí a celý den se vydařil. Co ale můžu s jistotou říct je to, že se již nyní těším na příští rok.

Gabriela Stopová, studentka 3. A
The day of languages

It was the last day before the beginning of autumn holiday. Almost every single student of our school was really excited! We knew that this day was going to be full of games, quizzes, but first of all, a day full of fun. Every class prepared a presentation or a sketch to make other students laugh.
Quizzes were really exciting. The first one was about national anthems - which was a big fun. The second quiz was as usually about 3 categories on the basis of "Millionaire". After that we continued with some other games and we had a really good time. The most expected part of the day was the sketch time. Every class made a brilliant job, someone was singing, others had a funny presentation or a short scene. I have to say, that there was one sketch I loved the most. It was the one by 4. A! This class is making awesome sketches every year. I can’t imagine what we will do without them. But unfortunately for 4.A this year´s winner was... of course 3. A. I’m really proud of us!
Days of languages are really favoured at our school, because I think we can get to know some students better. And even if someone makes a mistake, we don’t laugh, but we try to help him. And that’s the best thing about these days.

Simona Milotová, studentka 3. A

 


Am 24. Oktober war in unserer Schule der "Tag der Sprachen". Wie in jedem Jahr sprechen wir den ganzen Tag nur English, Spanisch und Deutsch - kein Tschechisch.
Die Lehrer haben Spiele für uns vorbereitet – Worte erraten, Hymne, Spiel "Kufr/Koffer".
In diesen Spielen gewann der dritte Jahrgang. Alle Jahrgänge haben einen lustige Szenen vorbereitet: Singen, selbst synchronisierte Filme, andere Film-Szenen nachspielen und eigene Szenen darbieten. Es war ein super Tag voller Spaß und Lachen.

Lucie Vitoslavská, studentka 3. A

Fotogalerie
Den živých jazyků - fotogalerie


Ve středu 24. října proběhne pro všechny studenty našeho gymnázia od 8:40 do 13:25 hodin ve třídě 3. A, jazykové učebně J3 a učebně výtvarné výchovy 5. ročník "Dne Živých Jazyků".
V tento den bude pro studenty ve škole dorozumívacím jazykem angličtina, němčina a španělština. Studenti společně s vyučujícími již nyní pilně nacvičují, vyrábějí pomůcky, aby letošní ročník předčil ročníky předešlé.
Připravují se např. cizojazyčné vědomostní kvízy, prezentace, scénky, hudební vystoupení a také sportovní soutěže, které proběhnou v tělocvičně školy.
Z 5. ročníku Dne živých jazyků bude pořízen filmový záznam a fotogalerie. Video i fotogalerie po zpracování budou vyvěšeny na tomto webu.

Marek Šimoňák, ředitel školy 
Den živých jazyků
(kmenová učebna třídy 2. A, jazyková učebna J3, učebna výtvarné výchovy – středa 4. duben 2012).

 

Vše o výuce cizích jazyků na našem gymnáziu z období let 2006 - 2012 naleznete zde.