Adoptovali jsme antilopu jelení v ostravské ZOO


 
Adoptovali jsme antilopu jelení v ostravské ZOO (úterý 18. listopad 2014)
 
Minulý rok, za jednoho slunečného dne, nám na mysli vyvstal nápad. Chtěli jsme se, jakožto studenti prvního ročníku, zúčastnit nějakého projektu. Nemuseli jsme přemýšlet dlouho, když mě napadlo, že bychom mohli pomoci zvířatům v Zoologické zahradě Ostrava, konkrétně adopcí zvířete. Tento nápad jsem sdělil ostatním spolužákům a následně panu profesoru Verlíkovi, který jako vyučující biologie souhlasil.
Abychom se mohli dohodnout, jaké zvíře budeme adoptovat, rozhodli jsme se rovnou navštívit ZOO v Ostravě. Prošli jsme si všechna zvířata, která ještě nemají žádného adoptivního rodiče, a vybírali jsme z rozmanité plejády. On to nebyl vůbec jednoduchý výběr. Všechna zvířata měla svůj osobitý půvab. Z takového množství jsme nakonec vybrali několik kandidátů. Někteří z nás zpracovali k těmto zvířatům prezentace, které byly představeny studentům všech ročníků našeho gymnázia. Celá přípravná fáze tohoto projektu byla ukončena v září letošního školního roku, kdy jsme možné kandidáty zvířat k adopci představili také novým studentům 1. ročníku. Na základě hlasování studentů ve všech třídách byla k adopci vybrána antilopa jelení. Podrobnější informace k antilopě jelení zde.
V další etapě projektu jsme začali s vybíráním financí k adopci. Na menší školu byla vybrána velmi pěkná částka, celkem 5 000,- Kč.
Všichni jsme byli nadšeni a dne 18. listopadu 2014 jsme se vydali ve skupině koordinátorů projektu do zoologické zahrady osobně předat sponzorský dar. Peníze jsme předali s poukazem darovací listiny paní Zvolánkové, která nám také předala volné vstupenky, plakáty a upomínkový předmět s certifikátem. Následně jsme se vydali k výběhu antilopy jelení, v přední části chovu, kde jsme slavnostně připevnili cedulku s informací o adopci zvířete.
Adopce zvířat je velkou pomocí pro zoologické zahrady, díky níž mohou jejich provozovatelé postupně zlepšovat podmínky a přiblížit výběhy (a nejen to) přirozenému prostředí, ve kterém zvířata žijí ve volné přírodě, a také přispět k záchraně ohrožených druhů.
Peníze, které jsme vybrali, budou použity ke zlepšení již zmíněných životních podmínek antilop a k nákupu krmiva.
Pokud byste chtěli spatřit naše adoptované antilopy, v zoologické zahradě se nacházejí v přední části poblíž výběhu pand červených a vedle nové restaurace Saola, kde je můžete pozorovat z terasy. Antilopy jsou sice plaché, ale již si zvykly na kontakt s lidmi a můžete je zahlédnout poblíž ohrazení. Zimu přečkávají ve stejném výběhu a nestěhují se.
Myslím si, že tato akce byla velice povedená, celá škola přispěla na chov tohoto druhu a doufám, že se našemu stádu antilop bude i nadále dařit. Tímto bych chtěl poděkovat všem studentům a učitelům našeho gymnázia, kteří přispěli na chov tohoto mimořádného zvířete.

Roman Šíma, student 3. A