Výstava Rok po roce poválečnými dějinami


 
Výstava Rok po roce poválečnými dějinami (vestibul školy, duben a květen 2015)

V průběhu dubna a května 2015 byla na naší škole prezentována výstava, jež byla zrealizována díky výstupům tříletého projektu Občanského sdružení PANT "Moderní dějiny do škol", který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Celá sada materiálů je tematicky zaměřena na poválečné období československých a světových dějin (1945 - 1989) a je zpracována jako soubor praktických materiálů pro doplnění výuky či opakování učiva dějepisu na středních školách. Panely výstavy jsou složeny z dobových dokumentů, fotografií, karikatur a doprovodných textů.
Na základě výše zmíněné výstavy byly také zhotoveny pracovní listy. První polovina pracovních listů se zabývala světovými dějinami a druhá polovina dějinami českými. Naprostá většina úkolů byla postavena na práci s nabízenými textovými a obrazovými prameny výstavy, doplňující úkoly pak byly zaměřeny na samostatné pátrání studentů v dalších zdrojích.
Třídy našeho gymnázia byly rozděleny do tříčlenných skupin a každá skupina měla za úkol vypracovat pracovní listy buďto ze světových dějin, anebo pracovní listy vztahující se k dějinám českým. V následujících hodinách dějepisu jsme pak rozebírali nejdůležitější a nejzajímavější události poválečných dějin.

Martin Hýža, student 3. A