Galerie výtvarných pracíDigitální galerie výtvarných prací studentů Gymnázia EDUCAnet v Ostravě

Výtvarná výchova se na našem gymnáziu vyučuje společně s hudební výchovou v 1. a 2. ročníku v rámci předmětu estetická výchova. V rozvrhu hodin je výtvarná i hudební výchova nasazována souběžně (proti sobě ve stejném čase), což mnohdy vede k propojení a splynutí obou předmětů a vzájemné spolupráci studentů na společných projektech (např. výroba rekvizit a kulis pro hudebníky na akce školy). Oba dva předměty se částečně vyučují v anglickém jazyce.
Studenti hudební a výtvarné výchovy vyvíjejí aktivitu i mimo rámec hodin svých předmětů.
Hudebníci mají velký podíl při vystoupeních na charitativních či adventních koncertech našeho gymnázia. Články, fotogalerie a videa z těchto akcí naleznete na školním webu Gymnázia EDUCAnet v Ostravě.
Výtvarníci zase svými pracemi zdobí školu či prostory nemocnic.
Prostřednictvím "Digitální galerie výtvarných prací našich studentů" nabízíme možnost zhlédnout jejich práce i na internetu.
Digitální galerie výtvarných prací našich studentů je pravidelně aktualizována.

Marek Šimoňák, ředitel školy