Brainstorming ve 2. a 3. ročníku


 

Brainstorming ve 2. a 3. ročníku na téma "Melanom, nejagresivnější forma rakoviny kůže" (pátek 27. únor 2015, třída 2. A a 3. A)

Dne 27. února navštívil naši školu Martin Hloušek, který je studentem na The Hague University of Applied Sciences v nizozemském Haagu, oboru International Communication Management. Díky otevřenosti našeho gymnázia novým myšlenkám a modernímu stylu výuky mu vedení školy umožnilo vést skupinovou diskuzi na téma "Melanom, nejagresivnější forma rakoviny kůže".
Brainstorming se studenty druhého a třetího ročníku naší školy byl významným zdrojem informací pro nás, studenty EDUCAnetu, i pro Martina Hlouška a jeho semestrální práci.  Cílem této práce bylo vyvinout úspěšnou kampaň pro nizozemskou neziskovou organizaci Stitching melanoom. Tato organizace  pověřila The Hague University úkolem nastudovat psychiku cílových skupin, které jsou melanomem ohroženy. Z těchto studií pak navrhnout efektivní oslovení konkrétních cílových skupin lidí a zvýšit otevřenost Stitching melanoom k těmto skupinám. Hlavním úkolem bylo ověřit nejefektivnější formy komunikace na téma melanomu s věkovou skupinou 16 až 18 let.
Martin vedl skupinovou diskuzi ve druhém a třetím ročníku naší školy a poskytl při ní studentům široké spektrum informací o melanomu. Na oplátku získal v rámci kvalitní a zajímavé debaty mnoho "zpětných vazeb" od našich studentů a mohl si ověřit, jaké mají názory na nemoc, léčbu a také na tuto formu práce se studenty.

David Hloušek, student 3. A