Soutěž v anglickém jazyce 2015


 
English competition (2 February 2015, art room)
 
On Monday February 2 the school competition round in English took place. This year we had a record breaking of 14 students attending the competition. The competition consisted of four rounds. In the first round we had an English grammar test, in the second round we discussed a few sentences in pairs, in the third round we had to describe two pictures and in the last round we discussed certain quotations. All four rounds were evaluated by our English teachers.
First three places were taken by Petrs in the following sequence: Petr Pargač, Petr Sedláček, Petr Murin. Unfortunately only one could go on to the district round taking place in "Středisko volného času ZŠ Ostrčilové" on February 9. The event was divided into five age groups. There was a big competition in our group consisting of 17 students therefore it wasn't really easy. This district round had just three rounds consisting of a listening test, an interview and a conversation in pairs about a given topic. In my case our topic was "two friends arguing about what they will do that night". I was satisfied with my performance but obviously it wasn't enough for success. I believe that I speak for everyone involved if I say that it was an interesting experience and we hope we will achieve more next year.

Petr Pargač, 2. A student
 
Soutěž v anglickém jazyce 2015
 

Soutěž v anglickém jazyce (pondělí 2. únor 2015, učebna výtvarné výchovy)

V pondělí 2. února se konalo u nás na gymnáziu školní kolo soutěže v jazyce anglickém. V tomto roce se zúčastnil zatím nejvyšší počet studentů - 14. Soutěž se skládala ze čtyř částí. V první jsme psali gramaticky test, který obsahoval dvě cvičeni, ve druhé jsme absolvovali rozhovor na zadané otázky ve vylosovaných dvojicích, ve třetí jsme popisovali a komentovali sady obrázků a v poslední se opět vylosované dvojice bavily o citátech. První tři místa obsadili Petrové: v pořadí od třetího místa Murin, Sedláček, Pargač. Bohužel do okresního kola, které  se konalo v pondělí 9. února ve středisku volného času ZŠ Ostrčilové, mohl postoupit jenom jeden. Tam se soutěžilo v pěti věkových kategoriích. V naši (III. A) byla velká konkurence v podobě 17 studentů. Soutěž okresního kola se skládala ze tří kol zahrnujících poslech, individuální rozhovor se zkoušejícími a konverzaci ve dvojicích o tématu. V našem případě to byla hádka o tom, co budeme dělat večer. Se svým výkonem jsem byl spokojen, dal jsem do toho vše, ale na první místo to nestačilo. Věřím, že mluvím i za ostatní, když říkám, že to byla zajímavá zkušenost a doufáme, že dostaneme další šanci příští rok.

Petr Pargač, student 2. A

Soutěž v anglickém jazyce
- fotogalerie