Day of English


 

DAY OF ENGLISH

On the 20th of October 2014, our school held the "Day of English".
This event consisted mainly of students’ work and they were the ones providing the main source of fun for everyone. Each class made their own entertaining presentation or a short sketch focused on one of the points in history of the USA, or UK as well as some sort of fun competition for other groups. There were many creative ideas based on English and students could test their knowledge of English landmarks, accents, or just their skill of defining certain words in nontraditional ways. The winning class was given a sweat price.

Petr Sedláček, student of 3. A


ANGLICKÝ DEN

Dne 20. října 2014 se na naší škole konal "Anglický den". Tato akce se skládala převážně z prací samotných studentů, kteří byli hlavním zdrojem zábavy pro všechny. Každá třída vytvořila zábavnou prezentaci, nebo krátký skeč na téma jednoho z hlavních historických momentů USA či Anglie. Studenti také připravili spoustu dalších aktivit, které umožnily ostatním studentům vyzkoušet si své znalosti například v oblasti historických míst, nářečí a přízvuků. Studenti si rovněž zasoutěžili v schopnosti definovat anglická slovíčka netradičním způsobem. Vítězná třída obdržela sladkou odměnu.

Petr Sedláček, student 3. A

Fotogalerie
Day of English
(20th of October 2014)

- fotogalerie