Mgr. et Bc. Marek Šimoňák

Ředitel školy, učitel všeobecných předmětů - dějepis, základy společenských věd, tělesná výchova

Mgr. Petra Brožová

Výchovný poradce, učitelka všeobecných předmětů - matematika, fyzika

Mgr. Vítězslav Adam

Učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk a německý jazyk


Mgr. Michal Hofman

Učitel všeobecných předmětů - tělesná výchova, sportovní instruktor při outdoorových aktivitách školy

Mgr. Hana Kurillová

Učitelka všeobecných předmětů - český jazyk a literatura, dějepis

Mgr. Petr Popule

Učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk, dějepis, základy společenských věd, zeměpis


Mgr. Aleš Nitra

Učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk, německý jazyk, dějepis

Ing. Mgr. Gabriela Bačová

Zástupce ředitele, učitelka odborných předmětů - informatika, ekonomie

Jörg Richter

Učitel všeobecných předmětů - německý jazyk, dějepis


Mgr. Daniel Svoboda

Učitel všeobecných předmětů - tělesná výchova, zeměpis

Mgr. Jaroslav Verlík

Učitel všeobecných předmětů - biologie, chemie

Mgr. Bohuslava Bartošová

Učitelka všeobecných předmětů - španělský jazyk


Ing. et Bc. Lukáš Smutný, MBA

Učitel odborných předmětů – informatika a výpočetní technika