Výukové dopoledne k 70. výročí osvobození Ostravy


 
Výukové dopoledne k 70. výročí osvobození Ostravy (učebna výtvarné výchovy, středa 15. duben 2015)

30. dubna 1945 byla vojsky 4. ukrajinského frontu osvobozena Moravská Ostrava. Tento den dodnes bezpochyby patří k nejvýznamnějším v historii města a letos si připomínáme již 70. výročí této události. Při této příležitosti jsme měli na našem gymnáziu výukové dopoledne na toto téma, v jehož rámci jsme se dozvěděli, jak osvobozování probíhalo, kdo se o ně zasloužil a jaký byl v Ostravě život před osvobozením, během něho a po něm. Osvobození Ostravy bylo klíčové pro závěreční fáze války, a proto se zde vedly těžké boje, osvobození jenom Moravské Ostravy trvalo asi 50 dnů. Dodnes můžeme vidět pozůstatky této události, a to především v podobě "děr" a prázdných míst, kde kdysi stály domy, jež byly zničeny při bombardování, či v podobě nesčetných pamětních desek po celé Ostravě. Připomněli jsme si i hrdinské činy, které pomohly Ostravu dobýt, jako třeba záchranu mostu Miloše Sýkory, kdy Miloš Sýkora přestřihl dráty k náložím a umožnil vstup vojsk na Slezskou Ostravu. Zhlédli jsme také dokument, který nás seznámil s další osobností, která pomáhala ostatním lidem během války, se sirem Nicholasem Wintonem, který pomohl utéci stovkám dětí do Velké Británie.
Přednáška byla velice poučná a dozvěděli jsme se spoustu nových informací.

Ondřej Kostík, student 2. A