Poznávací zájezd do Varšavy a spolupráce s polskými studenty (čtvrtek 25. – sobota 27. září 2014)

Na konci září proběhlo ve Varšavě pod záštitou Občanského sdružení PANT a polského Institutu paměti národa (Instytut Pamięci Narodowej – IPN) již třetí setkání studentů z Gymnázia EDUCAnet v Ostravě, z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě a z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě s jejich vrstevníky z varšavského Lycea LXXXI Aleksandra Fredry a Dvojjazyčného Lycea XXXIII Mikołaja Kopernika.
Setkání bezezbytku naplnilo záměr, kterým bylo seznámit české i polské studenty s historií Varšavy, potažmo dějinami Polska ve 20. století.
Studenti ve čtvrtek navštívili Institut paměti národa, kde po vzájemném seznámení zhlédli film zachycující práci českých žen v disentu a besedovali s českou disidentkou, novinářkou a překladatelkou Petruškou Šustrovou. Filmová část programu byla ještě doplněna o dokumentární filmy zachycující pád komunismu v obou zemích. Během čtvrtku, pátku a soboty proběhly tematické procházky po varšavském ghettu, mapující život polských Židů ve městě před válkou a během 2. světové války, na ně navázala návštěva varšavského Starého Města a dvou nejvýznamnějších muzeí – Varšavského povstání a Muzea dějin polských Židů. Studenti se dále seznámili s poválečnou socialistickou architekturou Varšavy a s obnovou zcela zničeného města po 2. světové válce. Byly vytvořeny česko-polské skupinky, ve kterých se společně pracovalo na zadaných úkolech. Jedním z úkolů pro studenty bylo vyfotografování památky mobilním telefonem, její popis a odeslání ke zveřejnění. Výsledek je k nahlédnutí pod článkem.
Na tyto velmi zdařilé dny naváže reciproční setkání v polovině října v Ostravě. Vše bude jednodušší. Poznávat, studovat a pracovat již budou "staří dobří známí".

Marek Šimoňák, ředitel školy a člen Občanského sdružení PANT

Tank s názvem "Goliath" byl malý pásový transportér (nosič) zkonstruovaný za druhé světové války.
Goliath (Goliáš) byl používán německou armádou a sloužil k dálkovému odpálení nálože.
Ve Varšavě byl používán německou armádou k potlačení povstání.
Autor fotografie s popiskem: Ondřej Vlček, Gymnázium EDUCAnet Ostrava, 2. A.Muzeum Historii Żydów Polskich / Muzeum historie polských Židů
Muzeum se nachází v centru Varšavy ve čtvrti Muranów.
Bylo postaveno v roce 2005 podle návrhu finského architekta Rainera Mahlamäkiho.
Je jedinou polskou kulturní institucí, která dokumentuje tisícileté dějiny Židů v Polsku.
Autor fotografie s popiskem: Táňa Lysková, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě.

Královský palác je oficiální sídlo polských panovníků.
Osobní komnaty, stejně jako správní kanceláře královského dvora tu sídlily
až do dělení Polska na konci 18. století.
Mezi lety 1926 a 1939 byl zámek sídlem polského prezidenta.
Nachází se na Zámeckém náměstí při vstupu do Starého města.
Autor fotografie s popiskem: Anna Bohatá, Gymnázium EDUCAnet Ostrava, 1. A.

Památník hrdinům Varšavského povstání
Autor fotografie s popiskem: Barbora Kolibíková, Gymnázium EDUCAnet Ostrava, 2. A.

Palác kultury a vědy je výškovou budovou ve Varšavě, v centrální části metropole.
Jedná se o nejznámější a nejdochovanější památku socialistického režimu v zemi,
palác je oficiálně známý jako "Dar národů Sovětského svazu".
Autor fotografie s popiskem: Tomáš Macek, Gymnázium EDUCAnet Ostrava, 1. A.Umshlagplatz se nacházel na náměstí ve Varšavě,
kde byli židé shromažďováni za účelem vyhoštění z varšavského ghetta.
Památník obsahuje mnoho symbolů
např. jsou zde pamětní desky a židovké křestní jména vyryté na památníku.
Památník byl vybudován v roce 1988 k připomenutí a uctění památky obětím deportace.
Autor fotografie s popiskem: Natálie Koubková, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě.

Svatyně,
při Varšavském povstání byly tyto svatyně často stavěny matkami,
které se bály o své děti, bojující na barikádách.
Dávaly k nim kvítí a dopisy s přáním k bohu.
Autor fotografie s popiskem: Daniela Milotová, Gymnázium EDUCAnet Ostrava, 1. A.

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela
Nachází se ve Starém městě poblíž Královského zámku.
V roce 1944, během Varšavského povstání, najel do katedrály tank s výbušninami
a zničil velkou část budovy.
Část pásu z tanku je nyní připevněna na zdi katedrály i s pamětní deskou.
Autor fotografie s popiskem: Simona Musialková, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě.Česká ambasáda ve Varšavě
Velvyslanectví zastupující ČR na polském území.
Autor fotografie s popiskem: Barbora Pravdová, Gymnázium EDUCAnet Ostrava, 3. A.

Fotogalerie
Poznávací zájezd do Varšavy a spolupráce s polskými studenty
- fotogalerie
 
 
 
 
Pozvánka na dějepisný výlet do Varšavy (čtvrtek 25. září - sobota 27. září 2014)
 
 

Program III. ročníku setkání české a polské mládeže

"Z periferie impéria do svobodné Evropy ve světle vývoje česko – polských vztahů v nejnovějších dějinách"

Akce se zúčastní za českou stranu vybraní studenti z:

Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě

EDUCAnet Ostrava - gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků a IT

Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

a za polskou stranu vybraní studenti z:

Lycea LXXXI Aleksandra Fredry ve Varšavě

Dvojjazyčného lycea XXXIII Mikołaja Kopernika ve Varšavě

Termín: čtvrtek 25. – sobota 27. září 2014.
(Setkání v Ostravě se uskuteční v termínu čtvrtek 16. – sobota 18. října 2014)

Cena: 700,- Kč (příspěvek zahrnuje cestu, ubytování, strava, vstupy).
Výše uvedená cena pokrývá náklady pouze z části, zbytek je hrazen z fondů Česko - polského fóra, IPN a soukromých donátorů a zahrnuje i ostravskou část výměny

PROGRAM varšavského setkání

ČTVRTEK 25. ZÁŘÍ 2014

- příjezd do centra Institutu Národní paměti (Przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej) ve Varšavě v 8:30 hodin

- snídaně 09:00 - 10:00 hodin

- přivítání ředitelkou centra IPN Kamilou Sachnowskou

- seznamovací aktivity 10:00 - 11:30 hodin

- procházka po okolí - budování socialistického realismu - Náměstí ústavy 11:30 – 13:00 hodin

- oběd v centru IPN 13:00 – 14:00 hodin

- setkání s ředitelem IPN; přednáška: Demokratická opozice v Československu 14:00 – 15:15 hodin

- workshop: Dějiny česko-polských vztahů ve dvacátém století - rok 1968 - 15:15 - 16:15 hodin

- návštěva varšavského Starého města 16:15 – 18:45 hodin

- večeře v centru IPN 19:00 – 19:30 hodin

- promítání dokumentárních filmů a beseda s Petruškou Šustrovou 19:30 – 20:30 hodin

- ubytování na lyceu Aleksandra Fredry 21:00 – 21:20 hodin

PÁTEK 26. ZÁŘÍ 2014

- snídaně na lyceu Aleksandra Fredry

- prohlídka lycea Aleksandra Fredry a vzdělávací exkurze po varšavském ghettu 9:00 – 11:00 hodin

- návštěva Muzea dějin polských Židů 11:30 - 12:30 hodin

- oběd v centru IPN 13:30 – 14:30 hodin

- muzeum Varšavského povstání 15:00 – 18:30 hodin

- večeře na lyceu Aleksandra Fredry 18:45 – 19:15 hodin

- dokumentární filmy: Cesty k svobodě, cesta do společné Evropy 19:15 hodin

- přenocování na lyceu Aleksandra Fredry

SOBOTA 27. ZÁŘÍ 2014

-
snídaně na lyceu Aleksandra Fredry 7:30 hodin

- návštěva lycea Mikołaja Kopernika – skupinová práce; prohlídka školy: 8:30 hodin

- oběd v lyceu Mikołaja Kopernika 11:00 hodin

- odjezd z Varšavy do Ostravy v odpoledních hodinách

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

 
Druhý ročník česko-polské výměny
(čtvrtek 7. - sobota 9. listopad 2013)
Druhý ročník třídenního setkání s historií, Varšavou a polskými studenty
(pátek 4. - neděle 6. říjen 2013)
Setkání českých a polských studentů tentokráte v Ostravě
(pátek 19. říjen - neděle 21. říjen 2012)

Poznávání Warszawy
(pátek 21. září - neděle 23. září 2012)