Výstava Od Alexandra k Tamerlánovi


 
Výstava Od Alexandra k Tamerlánovi (čtvrtek 12. únor 2015, Ostravské muzeum)

My, studentky výtvarné výchovy z 1. A, jsme ve čtvrtek 12. února nezamířily do školního ateliéru, ale na tramvajovou zastávku. Spolu s panem učitelem jsme se totiž po páté vyučovací hodině vydaly do Ostravského muzea na monumentální výstavu "Od Alexandra k Tamerlánovi. Válečná tažení na Velké hedvábné cestě". Výstava mapuje dějiny Hedvábné stezky v období starověku a středověku a soustřeďuje se na válečné a umělecké projevy národů žijících v jejím okolí.
Po odložení kabátů a školních tašek jsme pomalinku (a některé i pozorně) proplouvaly chodbami muzea. Někoho zaujaly starobylé zbraně, jiného vylíčení historie nebo rekonstrukce staveb Hedvábné stezky. Nejzajímavější předměty, tvořící samotné jádro výstavy, byly z bezpečnostních důvodů uloženy v trezorové místnosti. Vystaveny zde byly zlaté a stříbrné předměty z období římské říše a raného i vrcholného středověku z oblastí Asie i Evropy: korunovační svatoštěpánský meč maďarských králů nebo římská přilba nalezená v Bulharsku.  Po zhlédnutí všech (nebo alespoň většiny) předmětů jsme se s děvčaty pustily do kresby vybraných objektů. I když podmínky nebyly zrovna dokonalé (místa bylo na výstavě docela málo, všechny prostory totiž byly vyplněny vitrínami s exponáty), myslím si, že se nám výtvory celkem povedly a výstavu jsme si všechny skvěle užily.

Hana Tóthová, studentka 1. A

 
Výstava Od Alexandra k Tamerlánovi. Válečná tažení na Hedvábné cestě - webové stránky