Výukové dopoledne na téma "Islám a Evropa"


 
Výukové dopoledne na téma "Islám a Evropa" (učebna výtvarné výchovy, úterý 24. březen 2015)

V úterý dne 24. března 2015 naši školu navštívil Mihad Mujanović. Mihad je původem ze Srebrenice v Bosně, ale již 20 let žije v Praze, kde také vystudoval dva obory Univerzity Karlovy, a to obor odborná historie a slavistika a obor školský management. Jeho cílem bylo skrze prezentaci nám přiblížit islám, a to ze všech stran. Dozvěděli jsme se mnohé o historii, postavení a rozložení muslimů ve světě. Seznámil nás s tradicemi a životem muslimů, včetně jejich oblékání apod. Na přednášce zazněly i zajímavosti o skutečném životě v islámské komunitě. Jistě byla zajímavá informace, že předsudky většiny neznalých tohoto vyznání jsou neoprávněné. Všichni nejsou teroristé, ne všechny ženy chodí zahalené, mají své celebrity, seriály, populární hudbu apod. V moderní době se většina muslimů obléká a řídí západním stylem života. Ale mnoho událostí – např. svatba, pohřeb, atd. se nesou v duchu tradicí. Dodržování tradic islámu je velmi závislé na postoji dané rodiny, která toto náboženství uznává. Přednáška doplněná i o video s ukázkami nás měla ujistit o tom, že tradiční muslimská víra je nenásilná, s historickými kořeny, ale stále se přetvářející vzhledem k novým generacím a celkovému vývoji společnosti. Bylo velmi zajímavé vše slyšet přímo od muslima. Přednáška se nečekaně prodloužila, z počátku díky technickým potížím a následně díky velkému zájmu studentů o diskuzi. Konec byl navíc zpříjemněn informací pana ředitele, že nám poslední zbylá hodina odpadá. Tak jsme pádili všichni domů.

Šimon Slíva, student 2. A
 
 
Islám a Evropa

V úterý 24. března na naše gymnázium zavítal až z Prahy PhDr. et Mgr. Mihad Mujanović, muslim původem z Bosny. Důvodem jeho cesty bylo uspořádání výukového dopoledne na téma islám. Někteří studenti možná očekávali, že se bude jednat o monotónní prezentaci a šíření kdovíjakých myšlenek, ale věřím, že po prvních minutách zjistili, že pan Mujanovíć se snažil velmi poutavou formou vysvětlit nejen to, co vlastně islám znamená, jaký je v dnešní době pohled na svět muslimů, ale především to, že není žádný důvod k islámofobii. Zároveň se snažil vyvolat diskusi a já osobně bych řekl, že se mu to povedlo. Do diskuse se zapojilo nejen mnoho studentů, ale i několik profesorů. Mně osobně se výukové dopoledne velmi líbilo a chtěl bych panu Mihadu Mujanovići poděkovat za prezentaci na našem gymnáziu.

Michael Milis, student 2. A
 
 
Materiály k přednášce:
 
 
Islám a Evropa - prezentace v pdf.

 
Azán je svolání ke společné modlitbě. Pronáší je zpěvným hlasem muezzin obyčejně z minaretu mešity.
V současné době živý hlas nezřídka zaměňují nahrávky přenášené reproduktory.Ukázka z pěvecké soutěže Arab Idol v roce 2013.
Regionální verze úspěšné mezinárodní licence ukazuje, že touha lidí bavit se nezná hranic.Propagační video emirátu Dubaj pro zahraniční návštěvníky. Město pulsuje životem,
který si neodpírá nic z luxusu a pohodlí moderního světa.Všední život Bangladéšské metropole Dháky. Na ulicích nelze přehlédnout hluk,
špínu a nepřeberné zástupy lidí a dopravních prostředků, ale ani všudypřítomnou nudu a zahálku.

 
Výukové dopoledne na téma Islám a Evropa pro 1. až 3. ročník v učebně výtvarné výchovy.
Začátek v 10:30 hodin (3. vyučovací hodina), předpokládané ukončení ve 13:15 hodin (5. vyučovací hodina).
Obsah: odborná přednáška.
Přednášející: PhDr. et Mgr. Mihad Mujanović.
1., 2., 6. a 7. hodinu se 1. – 3. ročník vyučuje podle aktuálního rozvrhu hodin.
4. ročník se v tento den vyučuje podle aktuálního rozvrhu hodin.
Zodpovědnost a organizace: Marek Šimoňák.