11. Závěrečná ustanovení


 
Závěrečná ustanovení

Ustanovení školního řádu jsou účinná také na všech akcích organizovaných školou.

Tento školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 28. srpna 2014 a dne 15. září 2014 školskou radou.

Účinnost školního řádu: od 1. září 2014.

Marek Šimoňák
ředitel školy