English Competition


 
English Competition (27 January 2016)

On 27 January 2016 our school held the annual English language competition. Altogether there were eleven participants from all four grades. The competition consisted of a written part and conversation. The former tested our vocabulary and grammar whilst the latter focused on our speaking skills. Both the parts were at C1 level and particularly the written tasks were very difficult to complete. The discussion was based on pictures showing people in various situations. All students seemed to enjoy the competition and the winner will go on to the district round. The three best competitors won English books.

Roman Šíma, student of 3. A
 
 

Anglická soutěž (27. ledna 2016)

Dne 27. ledna 2016 naše škola pořádala každoroční soutěž v anglickém jazyce. Dohromady se jí účastnilo jedenáct studentů ze všech čtyř ročníků. Soutěž se skládala z písemné části, která prověřovala naši slovní zásobu a gramatiku, a rovněž konverzace nad obrázky, na kterých byli vyobrazeni lidé v různých životních situacích. Obě části zkoušky byly na úrovni C1 a obzvlášť obtížný byl pak písemný test, nad kterým jsme si dlouho lámali hlavu. O to příjemnější však byla konverzace s našimi učiteli. Tři nejlepší studenti byli oceněni anglickými knihami a vítěz bude reprezentovat naši školu v okresním kole.

Roman Šíma, student 3. A