Sběr, zpracování a vizualizace dat (středa 1. červen, prostory gymnázia EDUCAnet)

Blíží se konec školního roku a pro druhý ročník to znamená, že má za úkol udělat průzkum na libovolné téma a následně jej prezentovat ostatním. Letos byla tedy na řadě naše třída.
Jako první krok jsme se museli rozdělit do skupinek a vybrat téma, kterého se bude průzkum týkat. Rozdělení do skupinek by nebyl až takový problém, prostě jsme udělali skupinky po třech nebo čtyřech. Ale vybrat si téma, to už bylo něco jiného. Jaké téma vybrat, aby bylo zajímavé, daly by se k němu lehce vytvořit dobré otázky a lidé by byli ochotni na ně odpovídat... Některým to zabralo hodně času a stálo je to hodně úsilí, ale nakonec si každý vybral téma, které mu vyhovovalo. V naší polovině třídy se objevila témata jako kyberstalking, zdravý životní styl a průzkum ohledně víry a názorů na ni.
Druhým krokem bylo vytvoření formulářů. To nějakou tu chvíli trvalo, ale výsledek stál za to. Pracovali jsme v Google Formulářích, které nás mohly těšit svou jednoduchostí a kvalitou.
Jakmile nám byly formuláře schváleny, mohli jsme je vypustit do světa. Aby nám formulář vyplnilo co nejvíce lidí, zasílali jsme je přes e-mail, Facebook a jiné sociální sítě. Po nasbírání minimálního počtu odpovědí jsme mohli začít data zpracovávat. Ke zpracování jsme používali Excel, se kterým jsme tento rok pracovali.
Posledním bodem naší práce bylo prezentovat náš projekt spolužákům. Prezentovat jsme jej mohli v jakémkoli programu, tudíž vznikly velmi zajímavé prezentace v powerpointu, Google Apps nebo složitějším Prezi. Dokonce jedna skupina vytvořila místo prezentace dokument.
I když to bylo časově náročné a vyčerpávající, jsme se svou prací spokojeni.

Týmová práce studentů třídy 2. A