Freshman‘s Excursion 2015


 
Freshman‘s Excursion 2015

Day 1

The school – The Lower Area of Vítkovice: We came to school and left all things there. In the Science and Technology Centre of Vítkovice I tested once more my resistance to sea-sickness in the gyroscope. We reached the limits of our mathematics and physics trying to fill in the Magical House of Luxembourg exhibition handouts.
The central Ostrava: Ostrava doesn’t have only sights. On the City Hall Tower, after a tour of interesting historic buildings, the law of gravity was successfully verified: not even rubbish bins can fly.
The school: A hornet attack, Mr. Popule acts. We are not really sure who is to be rescued.

Day 2

Lysá Mountain: The short-cut ascent may be described with a comment I heard from someone, namely "I’m sweating even on those parts of the body I have never known I have." And Kofola on the top of the mountain, of course -:o).
The mountaineers’ cabin Tatranka: Rappelling the rocks, hopelessly failing to tie the knots I gave up mountaineering. The first camp fire, Tomáš from the third year tells stories about school and other horrors. I decided to sleep in the open but after two hours it started to rain and we had to retreat into the cabin.

Day 3

Hukvaldy: On foot, by train, by bus, and on foot again. In the game park, a close encounter with a wild boar, which passed by with an aristocratic superiority. Wandering around the town, buying frgals. A luxurious accommodation in the Hukvaldy castle bastion. An interesting account on the castle history. A medieval re-enactment of knight duels. A close examination of the arms, Mr. Adam and Mr. Popule call for the peace and save us from casualties. Another camp fire, cheese and marshmallow grilling.

Day 4

Let’s go for a shower! -:)
In conclusion:
I enjoyed it all. I think this get-to-know-you excursion has met the expectations: I have remembered more names then I hoped for and found a couple of brand new friends.

Jiří Tomášek, student of 1. A
 
 
 
Adaptační kurz 2015 (středa 2. září - sobota 5. září 2015)

Den první

Škola – Dolní Vítkovice: Ubytovali jsme se ve škole. Ve vítkovickém Světě techniky jsem si na gyroskopu opět ověřil, že netrpím mořskou nemocí. Narazili jsme na hranice našich matematicko-fyzikálních schopností při vyplňování pracovního listu výstavy "Magičtí Lucemburkové".
Centrum Ostravy: V Ostravě nejsou jen památky. Na radniční věži, po prohlídce zajímavých historických budov, ověření gravitační teorie: ani odpadkové koše neumějí létat.
Škola: Útok sršňů, prof. Popule zasahuje. Nejsme si jisti, na čí straně stojí.

Den druhý

Lysá hora: Výstup zkratkou lze vyjádřit větou, kterou jsem při něm od kohosi zaslechl, a sice "Potí se mi i části těla, o kterých vůbec nevím, že je mám." Na vrcholu samozřejmě kofola :o).
Horolezecká chata Tatranka: Slaňování skály, pro svou neschopnost uzlovat se dobrovolně zříkám horolezectví. První táborák, Tomáš ze třeťáku vypráví o škole a jiných běsech. Rozhodl jsem se spát pod širákem, ale po dvou hodinách dorazil déšť a byl nutný ústup do chaty.

Den třetí

Hukvaldy: Pěšky, vlakem, autobusem a zase pěšky. V oboře blízké setkání s divokým kancem, který nás minul s aristokratickou povýšeností. Rozchod v městečku, nákup frgálu. Luxusní ubytování v baště hradu Hukvaldy. Zajímavý výklad o historii objektu. Živá rekonstrukce rytířského souboje. Možnost bližšího prohlédnutí zbraní, prof. Adam a prof. Popule se zasazují o klid zbraní a zastavení dalších ztrát. Táborák, opékání sýra a marshmalownů.

Den čtvrtý

Hurá za sprchou! -:)
Na závěr
Adapťák se mi líbil. Myslím, že svůj účel splnil: zapamatoval jsem si víc jmen, než jsem doufal, že si zapamatuju, a získal několik nových přátel.

Jiří Tomášek, student 1. A

 
 
 
- příběh
 
Adapťák prváků v Beskydech
- fotogalerie