Přednáška s cestovatelem a dobrodruhem Ivo Petrem


 
V horách afrického rohu (čtvrtek 4. únor 2016, učebna výtvarné výchovy)

Dne 4. 2. 2016 jsme se společně sešli v učebně výtvarné výchovy, abychom se seznámili s reliéfem rovníkové Afriky. Celou přednáškou nás provázel pan Ivo Petr, jehož vyčerpávající výklad byl doplněn výstavou fotografií pana Kolibíka.
V úvodu přednášky nás pan Ivo provedl Etiopií a krásou Simienských hor. Vyprávěl nám o dobrodružstvích, přírodě, zvycích, o zážitcích s lidmi i divokými zvířaty. Druhou zemí, již jsme navštívili, byla Keňa. Vydali jsme se na nejvyšší vrchol – Mount Keňa - a do národních parků, které jsou známé divokou zvěří. V průběhu přednášky jsme se seznámili s dalšími africkými zeměmi, jako jsou například Uganda či Tanzánie, kde měl cestovatel možnost dostat se na další vršky hor, poznat odlišné kultury a exotickou zvěř, která je u nás k vidění pouze v zoologických zahradách.
Přednáška se nám líbila, byla pro většinu z nás inspirující k tomu, abychom jednoho dne také objevovali krásy naší planety.

Alexandra Langová a Vanessa Čečivová, studentky 2. A
 
 
 
Státy afrického rohu.

Africký roh
Africký roh je souhrnné pojmenování států na severovýchodním poloostrově Afriky.
Tento těžce zkoušený region je pokládán za kolébku lidstva, historie tohoto regionu se nese ve znamení zápasu místních obyvatel s nepříznivými přírodními podmínkami. Přesto - Etiopie, Keňa a Tanzánie, země tzv. Afrického rohu, jsou tři nejkrásnější země rovníkové Afriky. Oplývají množstvím zvěře, nádhernými horami a zajímavými etniky.
Těmito zeměmi nás svým výkladem provedl známý cestovatel Ivo Petr, který jak sám říká: Pracuje ve dne v noci a jeho úkolem je cestovat, fotit, psát a vyprávět o tom.
Pomocí barevných fotografií ze tří výprav jsme se tak vydali nejprve do nádherných Simienských hor v Etiopii, poté vystoupali na druhý nejvyšší vrchol Afriky - Mount Keňa, prosvištěli několik safari s atraktivní africkou divokou zvěří a na závěr se vypravili na vršek "ženského ňadra", jak zní překlad názvu tajemných hor Elgon na hranicích států Keňa – Uganda.
 
 
 
Pozvánka na přednášku s cestovatelem a dobrodruhem Ivo Petrem (čtvrtek 4. únor 2016, učebna výtvarné výchovy)

Ivo Petr: Vizitka.
Téma: V horách afrického rohu.
Kdy: Čtvrtek 4. únor 2016.
Kde: Učebna výtvarné výchovy.
Začátek: 8:40 hodin. Předpokládaný konec v 12:00 hodin.
Vstupné: Pokryto sponzorským darem firmou – CITY COLOR.
Účast: 1. - 3. ročník.
Pedagogický dozor: Vyučující, kteří po dobu přednášky mají přímou vyučovací povinnost v 1. - 3. ročníku.
Zodpovědnost a organizace: Marek Šimoňák.